Door naar hoofdinhoud
Zoeken

Nieuws

Bouw coker-installatie Antwerpen in volle gang

Een grootscheepse omvorming van de raffinaderij en een flinke injectie voor de lokale werkgelegenheid: de bouw van de nieuwe Delayed Coker Unit (DCU) gaat niet ongemerkt aan Antwerpen voorbij. Als alles volgens planning verloopt, produceert de DCU eind 2017 meer schone transportbrandstoffen zoals gasolie voor de scheepvaart en diesel voor de Europese markt.

Investering van ruim 1 miljard dollar

De bouw van de Delayed Coker Unit (DCU) op de Antwerpse raffinaderij ging in 2014 officieel van start. De nieuwe installatie gaat zware, hoogzwavelige stookolie omzetten in schonere olieproducten en transportbrandstoffen. Met deze forse investering van ruim 1 miljard dollar draagt ExxonMobil bij aan de groeiende energiebehoefte en bevoorradingszekerheid in België en in Noordwest-Europa. Ook beantwoordt de investering aan het tekort aan industriële capaciteit om zware stookolie om te zetten in producten als diesel. Bovendien levert het een flinke bijdrage aan de werkgelegenheid: de investering levert meer dan duizend jobs tijdens de bouw en op de langere termijn zo’n zeventig permanente arbeidsplaatsen. En nog belangrijker: het verzekert de werkgelegenheid van duizenden jobs op de raffinaderij en bij de toeleverende bedrijven.

‘Enorme economische impact’

Tijdens de groundbreaking-ceremonie van de DCU benadrukte zowel de Vlaamse Minister-president Geert Bourgeois als Joost Van Roost (president-directeur van ExxonMobil Benelux) het grote economische belang van deze investering. Bourgeois sprak van een ‘verblijdende dag’ voor ExxonMobil, Antwerpen én Vlaanderen; de investering van 1 miljard dollar versterkt de positie van de Antwerpse haven als ’s wereld tweede belangrijkste petrochemiecluster. Hetzelfde geldt volgens de Vlaamse Minister-president voor de positie van Vlaanderen als Europees knooppunt voor schone brandstoffen. Van Roost benadrukte in zijn speech dat de bouw van de DCU bijdraagt aan de bevoorradingszekerheid in België. Ook de werkgelegenheid krijgt volgens hem een impuls: de investering verzekert meer dan duizend jobs tijdens de bouw en leidt op de langere termijn tot zo’n zeventig permanente arbeidsplaatsen. Bovendien verzekert het de werkgelegenheid van duizenden jobs op de raffinaderij en bij de toeleverende bedrijven.

video laden...

Sluiten