Door naar hoofdinhoud
Zoeken
Outlook for Energy: een blik op 2040

Outlook for Energy: een blik op 2040

De Outlook for Energy is ExxonMobil's jaarlijkse langetermijnvisie op de wereldwijde energiebehoeften en –voorziening. De bevindingen dienen als leidraad voor de langetermijninvesteringen van ExxonMobil. We delen de Outlook om een beter begrip te kweken voor de uitdagingen waar de energiewereld voor staat.

 • Outlook for Energy: Een blik op 2040

  Hoe ziet de wereldwijde energiebehoefte er in 2040 - en daarna - uit? Het antwoord op die vraag is afhankelijk van factoren als de groei van de wereldbevolking, demografische veranderingen, en economische groei.

 • Basisfactoren

  We zien dat China, India en andere niet-OESO-landen – waar zevenachtste van de wereldbevolking woont – veel meer energie nodig zullen hebben voor economische ontwikkeling en een toenemende levensstandaard.

 • Voldoen aan een toenemende vraag

  De wereldwijde vraag naar energie neemt tot 2040 met ongeveer 25 procent 2040 toe. Hoeveel en welke soorten energie zal er in verschillende landen ter wereld nodig zijn voor transport, huisvesting/commercieel transport, industriële processen en het opwekken van electriciteit?

 • Emissies verlagen

  In de komende kwart eeuw zien we een aantal ontwikkelingen als gevolg van technologische vooruitgang en politieke besluitvorming, die een grote invloed zullen hebben op de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

 • Voldoen aan toekomstige voorziening

  Welke energiebronnen zijn er beschikbaar om aan de wereldwijde energievraag te voldoen? Olie blijft de belangrijkste energiebron voor transport en chemieproductie. Aardgas wordt meer gebruikt voor elektriciteitsopwekking.

 • Het belang van energie

  Om op een veilige, betrouwbare en betaalbare wijze aan de energievraag te voldoen – met zo weinig mogelijk risico en impact op het milieu – is geavanceerde technologie, innovatie, wereldwijde handel en zijn investeringen nodig.

 • Video's

  Leer meer over de Outlook for Energy van ExxonMobil’s experts in strategic planning

 • Downloads
  Downloads

  Download een PDF van de Outlook for Energy, grafieken, datagegevens en een verklarende woordenlijst.

Sluiten