Door naar hoofdinhoud
Zoeken

Emissies

ExxonMobil pleit sinds 2009 voor een inkomsten-neutrale CO2-belasting als aangewezen beleid voor emissiereductie van broeikasgassen.

Deze aanpak zorgt voor uniforme en voorspelbare kosten van koolstofdioxide, laat marktprijzen oplossingen aandragen, maximeert transparantie naar stakeholders, vermindert de administratieve complexiteit, bevordert de mondiale participatie, en is gemakkelijk aan te passen aan effecten van toekomstige ontwikkelingen in klimaatwetenschap en -beleid.

Ons concern doet actief onderzoek naar technologieën voor minder uitstoot van koolstofdioxide. Enkele voorbeelden: op algen en cellulose gebaseerde biobrandstoffen, CO2-opvang en opslag (CCS) en geavanceerde motoren.

Sluiten