Door naar hoofdinhoud
Zoeken

Luchtkwaliteit

De productieprocessen van de raffinaderijen en de chemische fabrieken gaan gepaard met de uitstoot van een aantal schadelijke stoffen.

De belangrijkste hiervan zijn zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en koolwaterstoffen of vluchtige organische stoffen (VOS). Zwaveldioxide en stikstofoxiden dragen bij tot de verzuring van atmosfeer en bodem, koolwaterstoffen en stikstofoxiden tot smogvorming.

De SO2 en NOx-emissies van ExxonMobil's fabriekscomplexen bevinden zich ver onder de wettelijke normen, doordat zij voor hun stookbehoeften alleen gas gebruiken. De uitstoot van VOS is laag door toepassing van speciale dichtingen of inwendige drijvende dekken van opslagtanks, door dampterugwinning bij de belading van lichters en trucks en danzij speciale meet- en onderhoudsprogramma's voor het opsporen en verhelpen van lekkages.

Om de luchtkwaliteit in de lidstaten te verbeteren heeft de Europese Unie een reeks nieuwe milieuregels opgesteld. Zo worden de ontzwavelingseisen steeds strenger. Vanaf 2009 mag diesel niet meer dan 10 ppm (deeltjes per miljoen) zwavel bevatten. Daarom heeft ExxonMobil in Rotterdam een nieuwe [[LINK (/Benelux-Dutch/Newsroom/Publications/20070115_ReflexHTM_NL/heatingoilupgradingproject.htm):ontzwavelingsinstallatie]] gebouwd.

Sluiten