Aller au contenu principal
Rechercher

Cogeneratie, voor zeer hoog rendement

Bij cogeneratie of warmtekrachtkoppeling wordt warmte die afgevangen voor gebruik in het productieproces. Dankzij dit gecombineerd opwekken van elektriciteit en stoom op onze raffinaderijen kunnen onze fabriekscomplexen een zeer hoog energierendement halen.

Cogénération

La cogénération consiste à récupérer la chaleur générée durant le processus de production. Grâce à la production combinée d’électricité et de vapeur dans les raffineries, nous pouvons obtenir un rendement énergétique très élevé.

Fermer