Normen voor zakelijk gedrag

Hoe we sterke resultaten behalen, is net zo belangrijk als de resultaten zelf. Van de directeuren, functionarissen en werknemers van het bedrijf wordt verwacht dat zij de hoogste normen van integriteit naleven bij het zakendoen.

Darren W. Woods

Voorzitter en Chief Executive Officer

Artikel

Normen voor zakelijk gedrag

Een brief van voorzitter en CEO, Darren W. Woods

De hoge kwaliteit van de directeuren, functionarissen en werknemers van Exxon Mobil Corporation is de grootste kracht van de onderneming. De vindingrijkheid, professionaliteit en toewijding van deze directeuren, functionarissen en werknemers maken de onderneming op korte termijn concurrerend en goed gepositioneerd voor doorlopend succes op de lange termijn.

De directeuren, functionarissen en werknemers van de onderneming zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen, goedkeuren en implementeren van plannen en acties die zijn ontworpen om bedrijfsdoelstellingen te behalen. De methoden die we gebruiken om resultaten te behalen zijn net zo belangrijk als de resultaten zelf. Van de directeuren, functionarissen en werknemers van de onderneming wordt verwacht dat zij de hoogste integriteitsnormen in acht nemen bij het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten van de onderneming.

De raad van bestuur van de onderneming heeft het beheer van de bedrijfsstandaarden van de onderneming overgenomen en houdt er toezicht op. De beleidslijnen in de normen voor zakelijk gedrag zijn de fundamentele beleidslijnen van de onderneming. Volledige dochterondernemingen en dochterondernemingen met een meerderheidsaandeel van Exxon Mobil Corporation nemen over het algemeen de beleidslijnen over die vergelijkbaar zijn met de fundamentele beleidslijnen van de onderneming. De fundamentele beleidslijnen van de onderneming drukken dus gezamenlijk de verwachtingen van de onderneming uit en definiëren de basis voor het wereldwijde gedrag van de bedrijven van de onderneming en haar dochterondernemingen met een meerderheidsbelang.

Van de directeuren, functionarissen en werknemers van Exxon Mobil Corporation wordt verwacht dat zij deze fundamentele beleidslijnen periodiek controleren en toepassen op al hun werkzaamheden. De onderneming publiceert van tijd tot tijd richtlijnen met betrekking tot de geselecteerde beleidslijnen. Die richtlijnen zijn interpretatief en administratief en maken geen deel uit van de normen voor zakelijk gedrag. Elke werknemer die vragen heeft over een aspect van deze beleidslijnen, moet niet aarzelen om antwoorden te vragen aan het management of de andere bronnen gebruiken die worden vermeld in het gedeelte 'Procedures en open-deurcommunicatie'.

Niemand binnen de organisatie van ExxonMobil is bevoegd om uitzonderingen te maken of vrijstellingen te verlenen met betrekking tot de fundamentele beleidslijnen. Ongeacht hoeveel moeilijkheden we ondervinden of onder druk staan bij het uitvoeren van onze taken, geen enkele situatie kan de opzettelijke schending van deze beleidslijnen rechtvaardigen. Onze reputatie als bedrijfsburger hangt af van onze kennis van en naleving van deze beleidslijnen.

Darren W. Woods
Voorzitter, januari 2017