Energie en milieu

Klimaatverandering

Wij geloven dat de risico's van klimaatverandering actie rechtvaardigen en dat we allemaal, bedrijven, overheden en consumenten, moeten bijdragen om zinvolle vooruitgang te boeken.

Energie en milieu

Inzicht in klimaatrisico's

Wetenschappers van ExxonMobil zijn al vier decennia betrokken bij klimaatonderzoek en werken samen met 's werelds toonaangevende experts op het gebied van klimaatverandering. Ons onderzoek in de klimaatwetenschap heeft geresulteerd in bijna 150 openbare publicaties, waaronder meer dan 50 intercollegiaal getoetste publicaties, en bijna 300 patenten voor geavanceerde technologische vooruitgang in emissiereducties en andere gerelateerde toepassingen. Vier decennia aan onderzoek in de klimaatwetenschap door ExxonMobil

40 jaar

van klimaatwetenschappelijk onderzoek in samenwerking met overheden en academische instellingen

Emissiereductie

ExxonMobil zal onze inspanningen blijven focussen op het leveren van de energie die de wereld nodig heeft, terwijl we tegelijkertijd het risico van klimaatverandering aanpakken door onze emissies te reduceren, consumenten te helpen hun emissies te reduceren en onderzoek voort te zetten om nieuwe technologieën met lage emissies voor de toekomst te vinden.
Suzanne M. McCarron

Vice-president van Public and Government Affairs bij ExxonMobil

Samenvatting energie en koolstof

Positionering voor een toekomst met minder energie uit koolstof

Ons bedrijf heeft met succes ingespeeld op veranderingen in de behoeften van de samenleving. We zijn goed gepositioneerd om te voldoen aan de eisen van een evoluerend energiesysteem.
Energy & Carbon Summary

Verklaringen over het klimaatakkoord van Parijs

ExxonMobil ondersteunt de inspanningen van de ondertekenaars van Parijs, erkent de ambitieuze doelstellingen van dit akkoord en gelooft dat het bedrijf een constructieve rol te vervullen heeft bij het ontwikkelen van oplossingen.
Meer informatie