Over het gebruik van bedrijven op de Bahama's door ExxonMobil

ExxonMobil beschikt over aangesloten bedrijven over de gehele wereld.

Artikel

Over het gebruik van bedrijven op de Bahama's door ExxonMobil

Sommige entiteiten zijn geregistreerd op de Bahama's vanwege de eenvoud en voorspelbaarheid van de wetgeving van het land met betrekking tot het oprichten van bedrijven. Dit is niet om de belastingen in het land waar het bedrijf actief is te verminderen. Het oprichten van een bedrijf op de Bahama's leidt niet tot verlaging van de belastingplichten van ExxonMobil in het land (bv. België of Nederland) waar het bedrijf zijn inkomsten genereert.

ExxonMobil is een van de grootste belastingbetalers ter wereld. De afgelopen drie jaar was onze effectieve belastingdruk gemiddeld de op drie na hoogste gemiddelde effectieve belastingdruk van de Fortune 100. ExxonMobil volgt strikt alle toepasselijke voorschriften en wetten en verzorgt alle belastingaangiften en betalingen tijdig.

Verwante inhoud

Transparantie

Onze inspanningen voor het bevorderen van transparantie met betrekking tot inkomsten hebben geholpen bij het bestrijden van corruptie, het verbeteren van de verantwoordingsplicht van de overheid en het bevorderen van meer economische stabiliteit wereldwijd.

Over ons Artikel

Bedrijfsethiek

Exxon Mobil Corporation verplicht alle bedrijfsonderdelen de wetten na te leven die van toepassing zijn op de bedrijfsvoering.

Over ons Artikel

Geschiedenis

ExxonMobil is een van de weinige moderne ondernemingen die in de negentiende eeuw al actief waren.

Over ons Artikel

Organisatie in ontwikkeling

In de meer dan honderd jaar van haar bestaan, moesten Esso en Mobil Oil zich voortdurend aanpassen aan een veranderende wereld.

Over ons Artikel

Esso: van 'baby standard' tot petrochemie

De activiteiten van de Standard Oil Trust werden in Europa na de opsplitsing in verschillende 'Baby Standards' in 1911 voortgezet door Jersey Standard.

Over ons Artikel

Ruim een eeuw Mobil

Tot het ontstaan van ExxonMobil in 1999 opereerde Mobil Oil als zelfstandige oliemaatschappij, ook in de Benelux.

Over ons Artikel