Organisatie in ontwikkeling

In de meer dan honderd jaar van haar bestaan, moesten Esso en Mobil Oil zich voortdurend aanpassen aan een veranderende wereld.

Artikel

Organisatie in ontwikkeling

Dit proces is aan het einde van de twintigste eeuw in een stroomversnelling geraakt. Vooral de economische ontwikkelingen zijn soms adembenemend voor wie de 'goede oude tijd' heeft meegemaakt.

Landsgrenzen verliezen stilaan hun economische betekenis; nationale markten integreren in de Europese en wereldmarkt; de concurrentie wordt steeds internationaler en neemt mede daardoor toe; wereldmarkten nemen de plaats in van lokale markten. In dit kader moeten we de organisatorische ontwikkelingen plaatsen die sinds de fusie van Exxon Corporation met Mobil Corporation tot ExxonMobil op gang zijn gekomen.

In dit verband is aan de lokale dochterondernemingen die sinds de oprichting in de negentiende eeuw van Standard Oil het multinationale karakter van de concerns bepaalden, een andere rol toebedeeld. Rapportage- en communicatielijnen worden complexer. Steeds meer individuele medewerkers werken voor zogenaamde 'business units' die net als de markten waarop ze opereren grenzen overschrijden.

Een voor ExxonMobil uitermate interessant vraagstuk is de energievoorziening. Vooralsnog, dat wil zeggen zeker tot ver in de huidige eeuw, zullen de fossiele brandstoffen die de basis van de concernactiviteiten vormen, een hoofdrol voor zich opeisen, maar de druk om alternatieve, duurzame bronnen aan te boren zal alleen maar toenemen.

De contouren van het nieuwe millennium tekenen zich steeds scherper af. Hoe de toekomst er precies uit zal zien, weten we natuurlijk niet. Maar het zou ons niet verbazen als het nieuwe tijdsgewricht nóg spannender en gevarieerder zal zijn dan het oude. Eén ding staat in elk geval vast: ExxonMobil zal erbij zijn.

Verwante inhoud

Geschiedenis

ExxonMobil is een van de weinige moderne ondernemingen die in de negentiende eeuw al actief waren.

Over ons Artikel

Bedrijfsethiek

Exxon Mobil Corporation verplicht alle bedrijfsonderdelen de wetten na te leven die van toepassing zijn op de bedrijfsvoering.

Over ons Artikel

Transparantie

Onze inspanningen voor het bevorderen van transparantie met betrekking tot inkomsten hebben geholpen bij het bestrijden van corruptie, het verbeteren van de verantwoordingsplicht van de overheid en het bevorderen van meer economische stabiliteit wereldwijd.

Over ons Artikel

Esso: van 'baby standard' tot petrochemie

De activiteiten van de Standard Oil Trust werden in Europa na de opsplitsing in verschillende 'Baby Standards' in 1911 voortgezet door Jersey Standard.

Over ons Artikel

Ruim een eeuw Mobil

Tot het ontstaan van ExxonMobil in 1999 opereerde Mobil Oil als zelfstandige oliemaatschappij, ook in de Benelux.

Over ons Artikel

Normen voor zakelijk gedrag

Hoe we sterke resultaten behalen, is net zo belangrijk als de resultaten zelf. Van de directeuren, functionarissen en werknemers van het bedrijf wordt verwacht dat zij de hoogste normen van integriteit naleven bij het zakendoen.

Over ons Artikel