Vier decennia aan onderzoek in de klimaatwetenschap door ExxonMobil

ExxonMobil ondersteunt al bijna 40 jaar de ontwikkeling van klimaatwetenschap in samenwerking met overheden en academische instellingen.

Artikel

IN DIT ARTIKEL

Vier decennia aan onderzoek in de klimaatwetenschap door ExxonMobil

We voeren dit onderzoek op een open en transparante manier uit. Voorbeelden hiervan zijn de financiering van klimaatmodellering bij MIT, ontwikkeling en commercialisering van emissiearme oplossingen aan de Stanford University en samenwerking met het Amerikaanse ministerie van Energie.

De vier decennia van onderzoek in de klimaatwetenschap van ExxonMobil heeft geresulteerd in bijna 150 openbare publicaties, waaronder meer dan 50 intercollegiaal getoetste publicaties, en bijna 300 patenten voor geavanceerde technologische vooruitgang in emissiereducties en andere gerelateerde toepassingen. Onze wetenschappers zijn betrokken bij klimaatonderzoek en begrijpen en werken samen met 's werelds toonaangevende experts op het gebied van klimaatverandering.

Onze wetenschappers hebben sinds de oprichting in 1988 deelgenomen aan het Intergovernmental Panel on Climate Change van de VN. Het IPCC beoordeelt de wetenschappelijke, technische en sociaaleconomische informatie die relevant is voor het begrijpen van het risico van klimaatverandering. Wetenschappers van ExxonMobil zijn door het IPCC geselecteerd als auteurs van de afgelopen vier grote beoordelingsrapporten en als raden en commissies van de National Research Council over wereldwijde verandering.

Lees hieronder meer over de perspectieven over klimaat van ExxonMobil.

Blogs

Het plezier van het uitvoeren van baanbrekende wetenschap
In combinatie met de publicatie van een intercollegiaal getoetst artikel in het tijdschrift Nature Biotechnology, kondigde ExxonMobil en Vidiros (voorheen Synthetic Genomics, Inc.) een bijzonder belangrijke ontwikkeling aan in algenonderzoek met het potentieel om energieproductie uit biobrandstoffen te transformeren. Meer informatie
Trend naar lagere emissies
Tegenwoordig is aardgas in opkomst, dankzij de overvloedige nieuwe voorraden uit de schaliegebieden van Amerika. Verwacht wordt dat het deze zomer 34 procent van de energie van het land zal leveren, meer dan welke andere bron dan ook. Meer informatie
Darren Woods: De toekomst van energie — kansen en uitdagingen
Over het algemeen delen we allemaal dezelfde ambities: een baan en een goede gezondheid, een comfortabele en veilige plek om te wonen en een schone omgeving. Wat ook waar is, en te vaak over het hoofd wordt gezien, is de vitale rol die energie en energietechnologieën spelen bij het vervullen van deze gedeelde ambities. Meer informatie
Pilot van de toekomst van energie
FuelCell Energy, Inc. en ExxonMobil kondigden de selectie aan van het James M. Barry Electric Generating Station, gelegen nabij Mobile in Bucks, Alabama, als de locatie van een pilotproject om brandstofceltechnologie te testen voor het opvangen van koolstofdioxide. Meer informatie
De collegiale samenwerking van ExxonMobil
ExxonMobil werkt samen met twee toonaangevende Amerikaanse universiteiten om geavanceerde energietechnologieën te ontwikkelen. Meer informatie
Aardgas verantwoordelijk voor voor dalende emissies en groeiende economie
Nieuwe gegevens van het Greenhouse Gas Reporting Program van de federale overheid bieden interessante inzichten in de schalie-revolutie en de daaruit voortvloeiende voordelen die Amerikanen zien. Meer informatie
Focus op technologie: Uitbroeden van innovatie in Silicon Valley
Een consortium zonder winstoogmerk waarbij ExxonMobil en andere technologie- en academische leiders, bekend als Activation Energy, zijn betrokken, heeft zijn steun aan aangekondigd om het ecosysteem van energieondernemerschap op Cyclotron Road te verbeteren, het vroege stadium van het energietechnologieprogramma dat is begonnen in het Lawrence Berkeley National Laboratory. Meer informatie
Focus op technologie: Een stap terug om vooruit te gaan
Samenwerking tussen onderzoekers van ExxonMobil en het Georgia Institute of Technology heeft geleid tot een potentiële doorbraak die, indien bewezen op schaal, het energieverbruik bij de productie van kunststoffen zou kunnen reduceren. Meer informatie
Gezonde, eerlijke dialoog nodig om echte vooruitgang te boeken
Wanneer we nadenken over de twee grote uitdagingen om energie te leveren aan een groeiende wereld en tegelijkertijd de emissies te reduceren, focussen we ons bij ExxonMobil op het combineren van doordacht openbaar beleid met innovatieve technologieontwikkeling. Meer informatie
Focus op technologie: Hook Em, Horns
Vandaag hebben we een investering van $ 15 miljoen op leiderschapsniveau van ExxonMobil aangekondigd om onze relatie met het Energy Institute aan de Universiteit van Texas officieel te maken en transformationele energie-innovaties te bestuderen en na te streven. Meer informatie
Focus op technologie: Energie-efficiëntie
Door alle aandacht voor energiebronnen is het gemakkelijk om over het hoofd te zien wat waarschijnlijk de grootste bijdrage zal leveren aan het voldoen aan de wereldwijde energiebehoeften in de komende decennia: energie-efficiëntie. Meer informatie
Diep graven in ons onderzoek naar brandstofcellen
We zijn enthousiast over een nieuw partnerschap om een nieuwe manier te onderzoeken om koolstof op te vangen dat uiteindelijk een aanzienlijk verschil zou kunnen maken in het terugdringen van broeikasgasemissies. Meer informatie
Focus op technologie: Samenwerking met universiteiten
Een deel van ons meest veelbelovende en toekomstgerichte wetenschappelijke onderzoek wordt gedaan in samenwerking met veel van de elite-universiteiten van het land. Meer informatie
Focus op technologie: Warmtekrachtkoppeling gebruiken om emissies te verminderen
Bij grote raffinage- en chemische bewerkingen om de producten te leveren waarop consumenten vertrouwen, worden enorme hoeveelheden overtollige warmte opgewekt. Voor ingenieurs van ExxonMobil biedt die verloren warmte kansen. Meer informatie
Succesvolle dialoog tijdens jaarvergadering
Op onze 134e jaarlijkse aandeelhoudersvergadering waren we blij om de positie van het bedrijf over klimaatverandering en het zoeken naar oplossingen te bespreken, met name de verschillende technologieën die ExxonMobil ontwikkelt, die zijn bedoeld om de emissies te verlagen en de risico's van klimaatverandering te verminderen. Meer informatie
De waarheid over ExxonMobil en klimaatverandering
Sinds enkele maanden wordt ExxonMobil getroffen door een reeks van politiek gemotiveerde juridische aanvallen gerelateerd aan ons klimaatonderzoek. Te midden van alle tumult is het gemakkelijk om de meest elementaire, zo niet de belangrijkste, feiten uit het oog te verliezen over de positie van ons bedrijf ten aanzien van klimaatverandering. Meer informatie
Ambities en brandstofcellen
Gisteren kondigde ExxonMobil details van een ambitieuze overeenkomst met FuelCell Energy, Inc. aan: Ons gezamenlijk onderzoek is gericht op het stoppen van broeikasgasemissies door energiecentrales. Meer informatie
Focus op technologie: Verbetering van de verbrandingsmotor
ExxonMobil werkt al lang samen met partners in de auto-industrie om de basisprincipes van verbranding te bestuderen en technologieën te ontwikkelen om de verbrandingsmotor te verbeteren. Meer informatie
Ondertekening van het Parijsakkoord een stap vooruit
Beloftes zijn nuttig, maar ze zijn slechts een begin. De echte test ligt in hoe ze de komende jaren worden uitgevoerd. Met dat in gedachten, is het de moeite waard erop te wijzen dat beleidslijnen gericht op het aanpakken van klimaatverandering duidelijk moeten zijn en moeten waken voor dubbele, overlappende en tegenstrijdige regelgeving. Meer informatie
De gecoördineerde aanval op ExxonMobil
De afgelopen dagen heeft een gecoördineerde aanval op ExxonMobil plaatsgevonden door de publicatie van een aantal nieuwsberichten die een verbluffende kijk bieden op een campagne met misleidende informatie over de geschiedenis van ExxonMobil op het gebied van klimaatonderzoek. Meer informatie
ExxonMobil reageert op staats-AG's
Verklaring door Suzanne McCarron, Vice-president van Public and Government Affairs bij ExxonMobil. Meer informatie
Ondanks wat desinvesteringsactivisten zeggen, zoekt ExxonMobil naar klimaatoplossingen
ExxonMobil erkent de risico's van klimaatverandering. Wij zijn van mening dat iedereen, inclusief olie- en gasbedrijven, betrokken moet zijn bij zinvolle actie om broeikasgasemissies te reduceren. Meer informatie
Focus op technologie: Een manier vinden om koolstof op te vangen
Het vinden van betere en betaalbare manieren om de koolstofdioxide op te vangen die wordt uitgestoten door verbranding van fossiele brandstoffen in energiecentrales en andere industriële activiteiten, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het streven naar de vermindering van broeikasgasemissies. Meer informatie
Focus op technologie: Geavanceerde biobrandstoffen
Het verbaast mensen vaak om te horen dat een "Groot oliebedrijf" als ExxonMobil de belofte van alternatieven zoals biobrandstoffen onderzoekt. Maar we doen het. Meer informatie
Significante meningsverschillen
Er bestaan diepe, fundamentele meningsverschillen tussen onze critici en ons, waarbij de nodige context moet worden geplaatst rond de beschuldigingen over ExxonMobil en onze rol in de wereld. Meer informatie
Verklaring over het klimaatakkoord van Parijs
ExxonMobil ondersteunt de inspanningen van de ondertekenaars van Parijs, erkent de ambitieuze doelstellingen van dit akkoord en gelooft dat het bedrijf een constructieve rol te vervullen heeft bij het ontwikkelen van oplossingen. Meer informatie
ExxonMobil en de koolstofbelasting
Exxons positie op de COP 21 klimaatconferentie en onze langdurige steun voor een omzetneutrale CO2-belasting. Meer informatie
ExxonMobil en de klimaatbesprekingen van de VN
Terwijl leiders deze maand in Parijs bijeenkomen voor de top van de Verenigde Naties om klimaatverandering aan te pakken, biedt ExxonMobil steun en aanmoediging aan regeringen bij hun inspanningen om een effectieve en duidelijke internationale overeenkomst te bereiken om de risico's van klimaatverandering te beheersen. Meer informatie
Vos die het kippenhok bewaakt in Columbia
Dit is geen onenigheid over energiebeleid of onderwijsfilosofie, dit is een geval van opzettelijke verkeerde voorstelling van belangrijke feiten door een journalistiek team in Columbia. Meer informatie
Washington Post - Half goed, half fout
Half goed en half fout. Dat beschrijft een recent hoofdartikel in de Washington Post over klimaatgerelateerd onderzoek van ExxonMobil. Meer informatie
Een geschiedenisles voor InsideClimate News
De activisten van InsideClimate News komen met een ander verhaal dat het klimaatonderzoek van ExxonMobil fundamenteel verkeerd voorstelt. Meer informatie
Meer ontwijkend gedrag van InsideClimate News
InsideClimate News blijft zich terugtrekken van het hoofdthema van zijn in diskrediet gebrachte verhalen die de geschiedenis van klimaatonderzoek door ExxonMobil verkeerd typeerden. Meer informatie
"We hebben nooit gezegd dat Exxon zijn onderzoek stopte" ... Oh, echt?
Bij het betwisten van beschuldigingen over onjuist weergegeven feiten uit documenten van ExxonMobil om een vertekend beeld te geven van de inspanningen van onze onderneming op het gebied van klimaatwetenschap, graaft InsideClimate News alleen een dieper gat voor zichzelf. Hierdoor wordt de onnauwkeurigheid van hun rapporten verder blootgelegd. Meer informatie
Een zaak voor lezers om zelf te lezen
In zijn reportage over onderzoek naar klimaatverandering bij ExxonMobil, nam de Los Angeles Times een zeer veelzeggende redactionele beslissing. Meer informatie
Lees de documenten als het gaat om klimaatverandering
Lees de documenten die InsideClimate News citeert die zogenaamd een samenzwering van ExxonMobil aantonen om onze bevindingen in de klimaatwetenschap te verbergen. Meer informatie
De toewijding van ExxonMobil aan klimaatwetenschap
Enkele recente critici van ExxonMobil, met name Bill McKibben en Naomi Oreskes, zijn verrast om te horen dat ExxonMobil in de jaren zeventig en tachtig pioniersonderzoek heeft gedaan naar wetenschap op het gebied van klimaatverandering. Meer informatie
De waarheid over ons klimaatonderzoek
Een recent aanvalsstuk over ExxonMobil van Andrew Behar gepubliceerd door The Hill is ver weg van de basis van verschillende fundamentele punten en is in werkelijkheid niets meer dan het herhalen van geblameerde claims door anti-olie- en gasactivisten. Meer informatie
ExxonMobil over koolstofbeleid en bedrijfsplanning
Onlangs is er media-interesse geweest in hoe grote bedrijven zoals ExxonMobil rekening houden met het potentieel voor nieuwe regelgeving voor klimaatverandering bij het opstellen van toekomstige bedrijfsplannen. Hier is de visie van ons bedrijf op het onderwerp. Meer informatie

Intercollegiaal getoetste publicaties

Ontdek de meer dan 50 intercollegiaal getoetste publicaties die zijn voortgekomen uit vier decennia aan klimaatwetenschappelijk onderzoek door ExxonMobil.

Verwante inhoud

Klimaatverandering

Wij geloven dat de risico's van klimaatverandering actie rechtvaardigen en dat we allemaal, bedrijven, overheden en consumenten, moeten bijdragen om zinvolle vooruitgang te boeken.

Energie en milieu Onderwerp

Verklaringen over het klimaatakkoord van Parijs

ExxonMobil verwelkomde het Parijsakkoord toen het werd aangekondigd in december 2015 en opnieuw toen het in november 2016 van kracht werd.

Klimaatverandering Artikel

Energie-efficiëntie

ExxonMobil streeft er voortdurend naar om de prestaties te verbeteren en onze processen te stroomlijnen om de energie-efficiëntie te verbeteren en de impact op het milieu te verminderen.

Energie en milieu Onderwerp

Cogeneratie, voor zeer hoog rendement

Bij cogeneratie of warmtekrachtkoppeling wordt warmte afgevangen die ontstaat tijdens het productieproces. Dankzij het gecombineerd opwekken van elektriciteit en stoom op onze raffinaderijen kunnen onze fabriekscomplexen een zeer hoog energierendement halen.

Energie-efficiëntie Artikel

Duurzame wateroplossingen

Zoals alle energieproducenten, gebruikt ExxonMobil water bij haar operaties en is het bedrijf toegewijd aan veilige en milieuverantwoorde beleidslijnen en praktijken.

Water Onderwerp

Energie & klimaat

De risico’s die gepaard gaan met klimaatverandering vragen om weldoordachte actie. Met het klimaatakkoord van Parijs is hiervoor een belangrijke stap gezet. Omdat stijgende CO2-emissies een mondiaal probleem zijn, past een mondiale aanpak. Wij moedigen beleidsmakers aan om CO2-uitstoot tegen de laagst mogelijke kosten voor de samenleving te reduceren.

Energie en milieu Onderwerp