Belangrijke aanvullende informatie betreffende volmachtverzoeken

Belangrijke aanvullende informatie betreffende volmachtverzoeken

Exxon Mobil Corporation (“ExxonMobil”) is van plan een proxyverklaring en bijbehorende BLUE proxy card in te dienen bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de “SEC”) met betrekking tot het werven van volmachten voor de jaarlijkse vergadering van ExxonMobil in 2021 (de “Proxyverklaring”). ExxonMobil, haar bestuurders en een aantal van haar executive officers zullen deelnemen aan de werving van volmachten van aandeelhouders voor de jaarlijkse vergadering van 2021. Informatie over de namen van de directieleden en executive officers van ExxonMobil en hun respectieve belangen in ExxonMobil door effectenbezit of anderszins vindt men in het jaarverslag van ExxonMobil terug op Formulier 10-K voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2019 en dat op 26 februari 2020 bij de SEC is ingediend, de Proxyverklaring van ExxonMobil voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2020, die op 9 april 2020 bij de SEC is ingediend, het formulier 8-K van ExxonMobil dat op 1 december 2020 bij de SEC is ingediend en het formulier 8-K van ExxonMobil dat op 2 februari 2021 bij de SEC is ingediend. Voor zover de belangen van deze deelnemers in de effecten van ExxonMobil niet vermeld worden, of gewijzigd zijn sinds de bedragen beschreven in de Proxyverklaring voor 2020, zijn die veranderingen weergegeven onder Initial Statements of Beneficial Ownership op formulier 3 of onder Statements of Change in Ownership op formulier 4, die bij de SEC zijn ingediend. Details over de genomineerden van de Raad van Bestuur van ExxonMobil voor de verkiezing tijdens de jaarlijkse vergadering van 2021 zullen in de Proxyverklaring worden opgenomen. BELEGGERS EN AANDEELHOUDERS VAN DE VENNOOTSCHAP WORDEN VERZOCHT, ALVORENS EEN STEMBESLISSING TE NEMEN, ALLE RELEVANTE DOCUMENTEN TE LEZEN DIE BIJ DE SEC ZIJN INGEDIEND OF AAN DE SEC ZIJN VERSTREKT, INCLUSIEF DE DEFINITIEVE PROXYVERKLARING VAN DE VENNOOTSCHAP EN EVENTUELE SUPPLEMENTEN DAAROP, ALSOOK DE BLUE PROXY CARD WANNEER DEZE BESCHIKBAAR WORDT, OMDAT DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE ZULLEN BEVATTEN. Op de website van de SEC, www.sec.gov kunnen beleggers en aandeelhouders kosteloos een kopie verkrijgen van de definitieve proxyverklaring en andere relevante documenten die ExxonMobil heeft ingediend. De aandeelhouders van ExxonMobil kunnen ook kosteloos een kopie krijgen van de definitieve proxyverklaring en andere relevante ingediende documenten door daartoe per post een verzoek te richten aan ExxonMobil Shareholder Services, 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas, 75039-2298, via shareholderrelations@exxonmobil.com of via het gedeelte ‘investor relations’ van de ExxonMobil-website, www.exxonmobil.com/investor.