Reactie ExxonMobil op Bond Beter Leefmilieu: Vlaanderen compenseert sleutelsector terecht voor hogere klimaatkosten

De bewering van de Bond Beter Leefmilieu (BBL) dat de Vlaamse overheid onterecht compensatiemaatregelen zou toekennen aan fabrieken van ExxonMobil als tegemoetkoming voor de CO2-kosten in de energiefactuur is onjuist.

Nieuws

Reactie ExxonMobil op Bond Beter Leefmilieu: Vlaanderen compenseert sleutelsector terecht voor hogere klimaatkosten

Vele tientallen bedrijven in de chemie-, staal- en andere sectoren in Vlaanderen ontvangen steun uit het Vlaams Klimaatfonds. Deze steun, die ook in andere Europese landen bestaat, vloeit voort uit EU afspraken om grote energieverbruikers te compenseren voor het nadeel dat zij ondervinden van de doorbelasting van CO2 kosten in electriciteitsprijzen. Daardoor kunnen efficiente Europese bedrijven blijven concurreren met bedrijven buiten Europa die geen hogere kosten door klimaatbeleid ervaren. Het is een logische keuze om het concurrentievermogen van een sleutelsector van de Vlaamse economie te beschermen en tegelijkertijd CO2 emissies op een kosten-efficiente manier te reduceren.

Ook ExxonMobil ontvangt steun uit dit fonds voor twee chemiefabrieken in de provincie Antwerpen. De compensatie die ExxonMobil ontvangt is niet hoger dan wat andere Vlaamse bedrijven ontvangen en volledig in lijn met EU regels. Andere Europese landen gebruiken dezelfde methodiek.

ExxonMobil beschouwt de Parijs akkoorden als een belangrijke stap voorwaarts om de risico’s van klimaatverandering aan te pakken. Wij investeren al jaren in onze fabrieken om emissies te reduceren en energie efficientie steeds verder te verbeteren. Zo behoort de ExxonMobil raffinaderij in Antwerpen, die overigens geen steun uit het Klimaatfonds ontvangt, tot de meest efficiente fabrieken in Europa.