Reactie ExxonMobil op Bond Beter Leefmilieu: ExxonMobil ontvangt juist minder emissierechten dan nodig

ExxonMobil ontkent ten stelligste dat zij meer CO2 emissierechten ontvangt dan nodig om de effectieve emissies af te dekken.

Nieuws

Reactie ExxonMobil op Bond Beter Leefmilieu: ExxonMobil ontvangt juist minder emissierechten dan nodig

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) vestigt echter de aandacht op het probleem van het EU emissiehandelsysteem: het reduceren van CO2 emissies is een wereldwijde uitdaging die wereldwijd aangepakt moet worden. Het benadelen van efficiënte Europese industrie – door in de EU wel kosten voor CO2 emissies aan te rekenen terwijl die buiten de EU niet berekend worden – zal enkel het speelveld verder ongelijk maken zonder tot een oplossing van het probleem te leiden. Integendeel, als de maakindustrie naar buiten Europa verplaatst, zal er wereldwijd niet minder CO2 uitgestoten worden. Daarom blijft het nodig om de meest efficiënte installaties in Europa voldoende emissierechten toe te kennen. De Belgische fabrieken van ExxonMobil behoren tot die meest efficiënte in Europa.

De BBL gebruikt bewust data uit de eerste en tweede fases (2005-2012) van het Europees emissiehandelsysteem (ETS). Daarmee verhult BBL dat ExxonMobil onder de nieuwe ETS fase 3 (2013-2020) juist rechten tekort zal komen. Zo ontving ExxonMobil in recente jaren 2014 en 2015 circa 450.000 CO2 emissierechten minder dan nodig om emissies van de raffinaderij in Antwerpen af te dekken. In de komende jaren zal dat tekort alleen maar toenemen, hetgeen een grote extra kost betekent voor een raffinaderij die moet concurreren met fabrieken buiten Europa.

ExxonMobil betreurt de negatieve en onjuiste berichtgeving over het bedrijf. De installaties van ExxonMobil onderscheiden zich juist in Europa doordat ze tot de meest energie-efficiënte fabrieken horen. Wij investeren al jaren in onze fabrieken om emissies te reduceren en energie-efficiëntie steeds verder te verbeteren. ExxonMobil beschouwt het Klimaatakkoord van Parijs dan ook als een belangrijke stap voorwaarts om de risico’s van klimaatverandering aan te pakken.

Zie ook:
Reactie ExxonMobil op Bond Beter Leefmilieu: Vlaanderen compenseert sleutelsector terecht voor hogere klimaatkosten