Raffinaderij Antwerpen start vier units opnieuw op na onderhoudsperiode

Nieuws

Raffinaderij Antwerpen start vier units opnieuw op na onderhoudsperiode

Vele tientallen bedrijven in de chemie-, staal- en andere sectoren in Vlaanderen ontvangen steun uit het Vlaams Klimaatfonds. Deze steun, die ook in andere Europese landen bestaat, vloeit voort uit EU-afspraken om grote energieverbruikers te compenseren voor het nadeel dat zij ondervinden van de doorbelasting van CO2-kosten in elektriciteitsprijzen. Daardoor kunnen efficiënte Europese bedrijven blijven concurreren met bedrijven buiten Europa, die geen hogere kosten door klimaatbeleid ervaren. Het is een logische keuze om het concurrentievermogen van een sleutelsector van de Vlaamse economie te beschermen en tegelijkertijd CO2-emissies op kostenefficiënte wijze te reduceren.

Ook ExxonMobil ontvangt steun uit dit fonds voor twee chemiefabrieken in de provincie Antwerpen. De compensatie die ExxonMobil ontvangt is niet hoger dan wat andere Vlaamse bedrijven ontvangen en volledig in lijn met EU-regels. Andere Europese landen gebruiken dezelfde methodiek.

ExxonMobil investeert al jaren in haar fabrieken om emissies te reduceren en energie-efficiëntie steeds verder te verbeteren. Zo behoort de ExxonMobil-raffinaderij in Antwerpen, die overigens geen steun uit het Klimaatfonds ontvangt, tot de meest efficiënte fabrieken in Europa. Daarnaast is ExxonMobil koploper in het onderzoek rond CO2 –afvang en -opslag (CCS), een technologie die onder meer het Internationaal Energieagentschap (IEA) en het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) belangrijk wordt geacht om de risico’s van klimaatverandering aan te pakken.

Image