Door naar hoofdinhoud
Zoeken

Sponsoring- en donatiebeleid

Ons sponsoring- en donatiebeleid stelt een aantal randvoorwaarden aan initiatieven om voor steun in aanmerking te komen.

Het onderstaande geeft een idee van de criteria die ExxonMobil hanteert. Uit de vele aanvragen moet echter een keuze worden gemaakt. Het zal dan ook voorkomen dat projecten afgewezen worden die op zich aan alle criteria voldoen.

De aanvraag

Aangezien ExxonMobil zich door te sponsoren of te doneren met het initiatief identificeert, dient de aanvragende organisatie van onbesproken gedrag te zijn en een verantwoord financieel beleid te voeren. De aanvragende organisatie moet ook een strikt neutraal beleid voeren op religieus en politiek terrein. ExxonMobil wil namelijk niet in verband gebracht worden met politieke of godsdienstige stromingen.

ExxonMobil zal een bijdrage altijd direct aan de organiserende of uitvoerende instantie overmaken en dus niet aan tussenpersonen of bemiddelende organisaties. Instanties met winstoogmerk komen niet voor financiële steun in aanmerking.

Aanvragen voor donaties of sponsoring kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij: ExxonMobil, afdeling Public Affairs Benelux, Postbus 1, 4803 AA, Breda.

De activiteit

Het is niet mogelijk een compleet overzicht te maken van initiatieven die voor steun in aanmerking komen. Gebieden waar ExxonMobil zich mee wil associëren zijn veiligheid, gezondheid, milieu, onderwijs, vrijwilligerswerk ten behoeve van de gemeenschap, enzovoort. Sportsponsoring past hier in beginsel niet bij. ExxonMobil's marketing-afdelingen kunnen overigens op strikt commerciële basis verzoeken om sport-sponsoring in overweging nemen.

Afgeronde sponsoringprojecten hebben de voorkeur; meerjarige projecten passen door de jaarlijkse budgetgoedkeuringen slecht in ExxonMobil's beleid. Het is daarom ook verstandig projecten vroegtijdig in te dienen.

De regio

In principe vinden de donaties en de projecten plaats in en komen ten gunste van de regio waar ExxonMobil belangrijke vestigingen heeft, al is een afwijking van deze regel mogelijk bij projecten met een landelijke uitstraling. De betrokken regio's zijn: Antwerpen, Rotterdam, Brussel, Breda, Luxemburg.

Esso-tankstations kunnen, als ze vinden dat dit nuttig is, lokale initiatieven steunen.

De tegenprestatie

Een donatie is niet vrijblijvend. In het algemeen zal de geboden tegenprestatie, die in verhouding moet staan tot ExxonMobil's bijdrage, schriftelijk worden vastgelegd.

In principe dient ExxonMobil de enige oliemaatschappij te zijn die het project steunt. Als ExxonMobil hoofdsponsor is, kan een concurrent sub-sponsor zijn.

Sluiten