Door naar hoofdinhoud
Zoeken

Voorbereid op noodsituaties

Hoewel ExxonMobil’s bedrijfsvoering erop gericht is om incidenten te voorkomen, zijn we voorbereid op eventuele noodgevallen.

Voor al onze productielocaties hebben we uitgebreide calamiteitenplannen opgesteld om eventuele incidenten snel en effectief te kunnen bestrijden. Vanzelfsprekend speelt de samenwerking met lokale autoriteiten en hulpdiensten daarbij een belangrijke rol.

Regelmatig oefenen we dan ook gezamenlijk met externe partijen om de calamiteitenplannen door te lichten en waar nodig aan te scherpen. Bij grootschalige ‘emergency response’-oefeningen streden net als bij een echte calamiteit de lokale en regionale rampenplannen in werking. Soms wordt pers uitgenodigd om een oefening realtime vanaf een van tevoren aangegeven en veilige locatie te volgen. De oefeningen zijn voor alle partijen nuttig en leveren vaak nieuwe inzichten en verbeterpunten op.

Sluiten