Door naar hoofdinhoud
Zoeken

Operations Integrity Management System

Bij ExxonMobil hechten wij er veel waarde aan dat de activiteiten die we ontplooien, in overeenstemming zijn met de wensen op milieugebied die leven in de gemeenschap waar we actief zijn. Ons beleid is gericht op het beschermen van de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, van andere partijen die voor ons werkzaam zijn, van onze klanten en van het publiek. Onze doelstellingen zijn vastgelegd in richtlijnen voor veiligheid, gezondheid, milieu en productveiligheid. Het Operations Integrity Management System, oftewel OIMS, vormt op strategisch niveau de basis voor de verplichtingen die wij onszelf hebben opgelegd. De OIMS-structuur bestaat uit 11 elementen die elk bestaan uit een onderliggend principe en diverse verwachtingen.

Sluiten