Door naar hoofdinhoud
Zoeken

Onze veiligheidsfilosofie

ExxonMobil hanteert hoge normen op het gebied van veiligheid. De veiligheidsnorm is: géén ongeval. Door de jarenlang volgehouden inspanningen zijn we heel dicht bij dit doel gekomen. Verzuimongevallen – incidenten als gevolg waarvan de betrokkene meer dan 24 uur moet verzuimen – komen zelden meer voor, zowel bij de eigen medewerkers als bij het aannemerpersoneel. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht, evenals het strikt navolgen van de werkprocedures.

Voor risico’s geldt dat ze óf moeten worden weggenomen óf beheerst. Een ongeluk zit zoals bekend in een klein hoekje. Het is dus cruciaal om medewerkers zo goed mogelijk bewust te maken van de mogelijke gevolgen van hun eigen handelen. Om dit bewustzijn te verhogen zijn veiligheidsprogramma’s opgezet die juist op de menselijke kant van het werk zijn gericht. Bovendien worden collega’s aange¬moedigd om elkaar te stimuleren veilig te werken. Met het rapporteren en onderzoeken van bijna-ongevallen (near-misses) en het leren van onderlinge observaties kan het veiligheidsresultaat verder worden verbeterd.

Externe Veiligheid

Onze fabrieken zitten vol energie en brandbare stoffen. Daar is bij het ontwerp van de installaties natuurlijk rekening mee gehouden. Daarnaast verzekeren deskundige bediening en vakkundig en tijdig onderhoud de veiligheid van de fabrieken. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen zijn samen met de regionale overheid plannen uitgewerkt om eventuele calamiteiten snel en effectief te kunnen bestrijden.

Sluiten