Door naar hoofdinhoud
Zoeken

Normen voor zakelijk gedrag

Exxon Mobil Corporation streeft ernaar om het beste aardolie- en petrochemische bedrijf ter wereld zijn. Daarom moeten wij voortdurend superieure financiële en operationele resultaten verwezenlijken, maar moeten wij tegelijkertijd hoge ethische normen volgen.

De volgende principes zijn de leidraad bij onze relaties met onze aandeelhouders, klanten, werknemers en gemeenschappen:

Aandeelhouders

Wij stellen alles in het werk ter verhoging van de waarde op lange termijn van de investeringsdollars die ons door onze aandeelhouders werden toevertrouwd. Door het bedrijf op een rendabele en verantwoorde manier te runnen, verwachten wij dat onze aandeelhouders met superieure rendementen worden beloond. Het management van onze vennootschap wordt gemotiveerd door deze belofte.

Klanten

Succes hangt af van ons vermogen om consequent aan de voortdurend wijzigende wensen van onze klanten te voldoen. Wij streven ernaar om innoverend en responsief te werken en tegelijkertijd producten en diensten van de hoogste kwaliteit tegen competitieve prijzen aan te bieden.

Werknemers

De uitzonderlijke kwaliteit van ons personeel geeft ons een waardevol concurrentievoordeel. Om op dit voordeel te bouwen, zullen wij ernaar streven om de best gekwalificeerde mensen op de arbeidsmarkt aan te nemen en te behouden en om hun succeskansen via opleiding en ontwikkeling te optimaliseren. Wij stellen alles in het werk om een veilige werkomgeving te behouden, verrijkt door diversiteit en gekenmerkt door open communicatie, vertrouwen en eerlijke behandeling.

Gemeenschappen

Wij willen als vennootschap maatschappelijk verantwoord ondernemen op alle plaatsen waar wij in de hele wereld werken. Wij zullen hoge ethische normen in stand houden, alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften naleven en de plaatselijke en nationale culturen respecteren. Nog meer dan voor elke andere doelstelling stellen wij alles in het werk om onze activiteiten op een veilige en milieuverantwoorde wijze uit te voeren.

Exxon Mobil Corporation streeft ernaar de concurrentie voor te gaan bij elk aspect van onze activiteiten. Daarom moeten de middelen van onze vennootschap, op financieel, operationeel, technologisch en menselijk vlak, verstandig worden gebruikt en regelmatig worden geëvalueerd.

Terwijl wij ons flexibel aan de wijzigende omstandigheden aanpassen, vereist de aard van onze zakelijke activiteiten een gerichte benadering op de lange termijn. Wij streven op consistente wijze naar betere efficiëntie en productiviteit door de beste praktijken te leren, te delen en in te voeren. Wij zijn gedisciplineerd en selectief bij de evaluatie van de verscheidenheid aan potentiële investeringskansen die wij tot onze beschikking hebben. Wij willen eigendomsrechtelijk beschermde technologieën ontwikkelen die ons een concurrentievoordeel bieden.

Wij willen onze doelen verwezenlijken door foutloze uitvoering van onze bedrijfsplannen en door handhaving van deze basisprincipes en de daaruit volgende basisbeleidslijnen.

Sluiten