Door naar hoofdinhoud
Zoeken
Nobody Gets Hurt

Veiligheid en gezondheid

We zetten ons in onze bedrijfsvoering continu in voor een werkomgeving waarin niemand gewond raakt en ons doel Nobody Gets Hurt bereikt wordt.

Het beschermen van de veiligheid en gezondheid van onze werknemers, contractors en mensen in de omgeving van onze bedrijfsactiviteiten is van fundamenteel belang voor ons zakelijke succes op de lange termijn. We zetten  ons in om energie, nodig voor vooruitgang in de wereld, op een veilige en verantwoorde manier te leveren. Wij streven ernaar een cultuur van veiligheid en gezondheid te bevorderen, waarin wij personen aantrekken, ontwikkelen en langdurig in dienst houden die onze kernwaarden en inzet voor integriteit en operationele uitmuntendheid delen.

Veiligheid is bij ExxonMobil meer dan alleen een prioriteit – veiligheid is een kernwaarde en een integraal onderdeel van onze cultuur dat op elk aspect van onze activiteiten van toepassing is. Wij zetten ons ervoor in dat in onze bedrijven overal ter wereld steeds juist gehandeld wordt, zodat onze werknemers en contractors iedere dag na het werk veilig en gezond naar huis gaan. In lijn met ons motto Nobody Gets Hurt zullen we er alles voor doen dat bij onze operationele activiteiten niemand gewond raakt.

Het Operations Integrity Management System (OIMS) van ExxonMobil vormt de motor achter de duurzaamheid van onze gedisciplineerde benadering van veiligheid. OIMS is ingebed in ons dagelijks bedrijfsactiviteiten en ons belangrijkste instrument voor risicobeheersing. Onze gedisciplineerde benadering helpt ons daarbij om het aantal ongevallen te verminderen en steeds dichter bij ons doel Nobody Gets Hurt te komen.

Na ieder ongeval of bijna-ongeval onderzoeken wij hoe dit kon gebeuren, welke mogelijke gevolgen het met zich mee had kunnen brengen, en hoe we ons hier tegen kunnen beschermen om herhaling in te toekomst te voorkomen. Binnen onze inspanningen voor continue verbetering kijken wij ook naar de belangrijkste indicatoren voor een nauwkeurige analyse van incidenten met mogelijk ernstige gevolgen, om onze maatregelen voor risicopreventie en -verlaging te verbeteren. De kennis die we opdoeen over de incidenten delen we vervolgens via onze mondiale netwerken, zodat lessen worden geleerd en toegepast bij al onze activiteiten ter wereld.

Procesveiligheid

Onze inzet voor procesveiligheid — de uitrusting, procedures en opleiding die de niet-gecontroleerde uitstoot van koolwaterstof en gevaarlijke stoffen voorkomen — is een kernwaarde die vormgeeft aan het risicobeheer over al onze activiteiten. Wij willen dat onze vestigingen goed ontworpen zijn en dat er veilig wordt gewerkt, zodat mogelijke veiligheidsincidenten worden voorkomen. Daartoe maken wij gebruik van een allesomvattende en gedisciplineerde benadering om risico’s voor de procesveiligheid van onze activiteiten te identificeren, te elimineren of te beheren. Daarvoor worden barrières opgeworpen die apparatuur, processen en mensen moeten beschermen en gevaren verminderen.

Onze focus op procesveiligheid blijft hoog, waarbij voortdurend streng wordt gecontroleerd of er bescherming aanwezig is voor preventie en reductie. Wij weten dat een belangrijk incident van procesveiligheid, ongeacht de locatie, gevolgen heeft voor iedereen in de industrie door aantasting van het vertrouwen van de belanghebbenden. Als er dergelijke incidenten plaatsvinden, willen wij daaruit lering trekken en nemen wij maatregelen om herhaling te voorkomen. Wij passen de geleerde lessen toe door de werkprocedures te verbeteren, de uitrusting te bewaken en intern opleiding te geven. Onze bevindingen zullen wij delen met de raffinagesector om herhaling in de toekomst helpen te voorkomen.

Samenwerking met de concurrentie en industrieverenigingen voor procesveiligheid is van het allerhoogste belang om de lessen te delen die wij hebben geleerd in ons bedrijf en in de hele industrie. ExxonMobil is een actief lid van allerhande groeperingen en initiatieven die gericht zijn op meer veiligheid in de industrie.

Productveiligheid en verantwoordelijkheid

Wij weten hoe belangrijk het is om informatie over productveiligheid te beheren en door te geven aan iedereen die producten van ExxonMobil behandelt en gebruikt, inclusief de werknemers en contractanten in onze bedrijven en onze klanten, consumenten, overheden en toezichthouders. Om te komen tot beter productbeheer beoordelen wij aandachtig de veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten van onze producten, evenals de naleving van de wetgeving inzake productveiligheid voor alle beoogde markten.

De benadering van ExxonMobil van productveiligheid wordt bepaald in het productveiligheidsbeleid, zoals beschreven in de normen voor zakelijk gedrag van ExxonMobil. Elke businessunit van ExxonMobil heeft beheerssystemen ontwikkeld die de belangrijkste elementen van ons productveiligheidsbeleid behandelen. Deze beheerssystemen worden routinematig nagezien om naleving van het beleid te verzekeren. De onderdelen van de beheerssystemen stroken ook met de richtlijnen voor productveiligheid van de IPIECA, de internationale vereniging van de olie- en gasindustrie voor maatschappelijke en milieuzaken, en de International Council of Chemical Associations (ICCA).

Een belangrijk onderdeel van deze systemen is de communicatie van de mogelijke gevaren en risico’s van het gebruik van onze producten. Voor ons rigoureuze beheerssysteem voor productzorginformatie (Product Stewardship Information Management System) gebruiken wij algemene, internationale processen en computersystemen om informatie vast te leggen en door te geven over veiligheid bij de behandeling, het vervoer, het gebruik en de afvoer van onze producten, naast de contactinformatie voor noodgevallen. Dankzij dit systeem kunnen de bedrijven van ExxonMobil de veranderende regionale en nationale voorschriften voor communicatie van gevaren blijven naleven, met toepassing van het wereldwijde geharmoniseerde systeem voor classificatie en etikettering van chemische stoffen van de Verenigde Naties (United Nations Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS).

Sluiten