Door naar hoofdinhoud
Zoeken

Downstream

Vanaf de bron vindt de gewonnen ruwe olie stroomafwaarts ('downstream') zijn weg via tanker of pijpleiding naar de raffinaderijen in Rotterdam en Antwerpen. Daar worden de verschillende vloeistoffen en gassen die in aardolie zitten van elkaar gescheiden en ontstaan de producten die ExxonMobil op de markt afzet, waaronder benzine, kerosine, LPG, gasolie en diesel.

Sluiten