Door naar hoofdinhoud
Zoeken

Petrochemie: een kwestie van creativiteit

Petrochemische basisproducten: bouwstenen

ExxonMobil Chemical heeft intussen al ruim zestig jaar ervaring met de productie van petrochemische basisproducten, die in stoomkrakers of door het veredelen van productstromen uit de raffinaderijen worden verkregen.

Die ruime ervaring staat garant voor de hoge kwaliteit van de producten - temeer daar ExxonMobil Chemical nooit nieuwe uitdagingen uit de weg is gegaan. Zo maakte de onderneming in de jaren zeventig al gebruik van computersystemen om de optimale samenstelling te berekenen van de koolwaterstofmengsels waaruit een ontelbare reeks petrochemische producten worden vervaardigd. Veel van de fabrieken voor basischemicaliën bevinden zich dan ook vlakbij raffinaderijen of aardgasverwerkingsinstallaties, waar de nodige grondstoffen in ruime hoeveelheden en tegen lage kosten beschikbaar zijn.

Men maakt bij de petrochemische basisproducten een onderscheid tussen twee grote productenfamilies: enerzijds olefinen en anderzijds aromaten. ExxonMobil Chemical is al jaren de grootste producent van olefinen en is vast van plan om die positie in de toekomst te behouden.

Dit is met name goed nieuws voor de klanten van polymeren en intermediates, want de onderneming gebruikt de meeste ethyleen- en propyleenolefinen om er haar eigen polyethyleen, polypropyleen en andere polymeren, glycols of verdere  afgeleide producten (zoals basiscomponenten voor synthetische smeermiddelen) mee te maken.

In de aromatenfabrieken, waaronder een in Rotterdam-Botlek, wordt de meest geavanceerde technologie toegepast om de aromatische productenfamilie benzeen, tolueen en xylenen uit de stromen van de raffinaderijen te winnen. Klik hier voor meer informatie over de aromatenproductie.

Intermediates: van smeermiddelen tot lipstick

Intermediates stonden bij wijze van spreken al in de eerste catalogi van ExxonMobil Chemical. In 1920 was isopropylalcohol het eerste chemische product dat de onderneming op de markt bracht. Vandaag de dag kan het intermediates-aanbod in vier grote categorieën worden opgesplitst: oxo-alcoholen, weekmakers, fluids en synthetische vloeistoffen.

Synthetische oxo-alcoholen worden gebruikt in een brede reeks van eindtoepassingen zoals kleefstoffen, surfactants, smeermiddelen en additieven. De belangrijkste interne toepassing is als ingrediënt voor de Jayflex-weekmakers van ExxonMobil Chemical. Deze komen uiteindelijk op de markt als flexibel vinylplastic.

De fluids vormen een heel uiteenlopende familie van oplosmiddelen die op hun beurt in koolwaterstof- en geoxygeneerde fluids kunnen worden ingedeeld. Op basis daarvan zijn talrijke toepassingen mogelijk, gaande van coatings (verf), inkten, kleefstof, procesvloeistoffen en landbouwchemicaliën.

Bijzonder is het feit dat klanten van ExxonMobil Chemical bij de intermediates-specialisten niet alleen voor informatie over deze complexe producten terecht kunnen, maar ook voor algemeen advies in verband met toxicologie en de wetgeving op het vlak van veiligheid, milieu en gezondheid.

De synthetische producten tenslotte zijn vooral bekend in de vorm van smeermiddelen voor auto's (zoals Mobil 1-motorolie) en industrie en zelfs voor schepen en vliegtuigen. Synthetische oliën worden ook steeds vaker gebruikt in producten voor persoonlijke hygiëne, zoals shampoos, gezichtscrèmes en lipstick.

Polymeren: overal om je heen

Bij ExxonMobil Chemical is de polymeren-business in vier productenfamilies ondergebracht: polyolefinen, butylpolymeren, ethyleenelastomeren en hechtende polymeren of kunstharsen.

Polyolefinen worden gemaakt op basis van olefinen en kunnen op hun beurt ook nog eens in polyethyleen en polypropyleen worden ingedeeld. Samen vormen zij veruit de grootste component van de kunststoffenindustrie. Deze producten zijn zo aantrekkelijk omwille van hun veelzijdigheid, hun gemakkelijke verwerkbaarheid en hun prestaties in een bijna eindeloze reeks toepassingen.

ExxonMobil Chemical is wereldwijd de grootste leverancier van polyethyleen, dat uiteindelijk wordt omgevormd tot allerhande verpakkingsfoliën, plastic tassen,   flessen en nog zoveel meer. Maar ook in de markt van het polypropyleen bezet de onderneming een heel stevige positie.

Naast de polyolefinen bestaat het polymerenaanbod bij ExxonMobil ook uit de zogenaamde speciale polymeren. Butylpolymeer bijvoorbeeld is een 'klassieker' in de productcatalogus. In 1937 vond de onderneming al butylrubber uit, een grondstof die omwille van haar capaciteit om lucht vast te houden onmisbaar geworden is bij de productie van banden. Ook ethyleenelastomeren komen uiteindelijk vaak in de auto-industrie terecht, in de vorm van leidingen en omhullingen van elektrische kabels. Hechtende polymeren tenslotte worden gebruikt in verpakkingen, afdichtingen en zelfs in wegmarkeringen.

In verband met de enorme vraag naar polymeren wordt op dit vlak erg veel research verricht. ExxonMobil laat dan ook geregeld van zich horen met innoverende producten zoals Exact (metalloceen plastomeren), Exceed (metalloceen LLDPE, Linear Low Density Polyethyleen) en Polybilt (asfalt modificatoren).

Aromaten: grondstof van bekende producten

Aromaten kenmerken zich door de cyclische vorm van de koolwaterstofverbindingen waaruit ze bestaan. En hoewel veruit de meeste kunststoffen op basis van olefinen worden gemaakt, vormen ook aromaten in een groot aantal gevallen de belangrijkste grondstof. Aromaten worden uit nafta gewonnen in zogenaamde 'reforming-processen', onder heel hoge temperaturen (400 tot 500°C) en drukken (25 tot 35 bar). In die omstandigheden wordt nafta omgevormd tot een mengsel dat ongeveer voor de helft uit aromaten bestaat.

Bij aromaten maakt men een onderscheid tussen benzeen, tolueen, xylenen en cyclohexaan. Benzeen is daarvan waarschijnlijk het bekendste product. Het wordt gebruikt voor de productie van styreenmonomeren voor polystyreen plastics en andere afgeleiden van styreen. Tolueen wordt ondermeer gebruikt als oplosmiddel en ook als component in hoogwaardige benzine (met een hoog octaangetal). Orthoxyleen en paraxyleen zijn dan weer essentiële componenten van respectievelijk weekmakers en polyester vezels, folie en harsen (PET-flessen). Eén van de eindproducten van cyclohexaan is nylon, dat we natuurlijk allemaal kennen.

Ook voor deze producten speelt ExxonMobil Chemical een vooraanstaande rol op de wereldmarkt. De onderneming beschikt daarbij over erg geavanceerde productiesites in Nederland (Rotterdam), Singapore, Thailand en Japan.

Sluiten