Door naar hoofdinhoud
Zoeken

Nieuws

Maandag 25 jan. 2016  

ExxonMobil’s energieprognose toont een toename van de energievraag en een afname van de CO2-intensiteit

ExxonMobil’s energieprognose toont een toename van de energievraag en een afname van de CO2-intensiteit

- De wereldwijde energiebehoefte zal tussen 2014-2040 op grond van de bevolkings- en economische groei naar verwachting met 25 procent stijgen.

- De koolstof-intensiteit van de wereldeconomie zal halveren door de grote verbetering van de energie-efficiëntie en een geleidelijke overstap naar minder CO2-intensieve energiebronnen.

IRVING, Texas (VS), 25 januari 2016 – De wereldwijde energiebehoefte zal tussen 2014-2040 op grond van de bevolkings- en economische groei naar verwachting met 25 procent stijgen, aldus ExxonMobil in de 2016-uitgave van The Outlook for Energy. Tegelijkertijd zal de verbeterde energie-efficiëntie, een toenemende inzet van herbruikbare energiebronnen en brandstoffen met een lager CO2-gehalte, zoals aardgas, leiden tot een halvering van de koolstof-intensiteit van de wereldeconomie.

In deze periode zal de wereldbevolking met ongeveer 2 miljard mensen groeien en opkomende economieën zullen zich aanzienlijk uitbreiden. De energiebehoefte zal het hardst stijgen in de ontwikkelingslanden die geen deel uitmaken van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het inkomen per hoofd van de bevolking zal in deze landen naar verwachting met 135 procent stijgen.

Aardgas zal naar verwachting aan ongeveer 40 procent van de groei van de mondiale energiebehoefte kunnen voldoen; de vraag naar deze brandstof zal met 50 procent stijgen. Kernenergie en hernieuwbare energiebronnen, waaronder biomassa, waterkracht, aardwarmte, wind en zonne-energie, zullen tegen 2040 waarschijnlijk ook aan bijna 40 procent van de toename van de wereldwijde energiebehoefte voldoen. De verwachting is dat deze energiebronnen op dat moment bijna 25 procent uitmaken van het energieaanbod, waarvan kernenergie ongeveer een derde vertegenwoordigt.

“De analyse van ExxonMobil en ook die van onafhankelijke instanties bevestigt onze visie dat alle haalbare energiebronnen nodig zullen zijn om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen,” zegt Rex W. Tillerson, voorzitter en CEO van Exxon Mobil Corporation. “De Outlook for Energy is een nuttig hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in de toekomstige energieproductie en –behoefte en kan helpen bij de besluitvorming van individuen, bedrijven en overheden die samen de energietoekomst zullen vormen.”

De prognose is dat de wereldwijde energiegerelateerde CO2-uitstoot rond 2030 zijn hoogtepunt zal bereiken en daarna zal beginnen te dalen. De emissies in OESO-landen zullen tussen 2014 en 2040 naar verwachting met ongeveer 20 procent dalen.

The Outlook for Energy is de lange-termijnprognose van ExxonMobil en werd ontwikkeld door economen, ingenieurs en wetenschappers op basis van gegevensanalyses. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar trends in energieaanbod en –vraag voor ongeveer 100 landen, 15 vraagsectoren en 20 verschillende energiesoorten,

“Onze prognose wordt gebruikt als basis voor de bedrijfsstrategieën van het bedrijf en als hulpmiddel bij investeringsbeslissingen waarmee miljarden gemoeid zijn," aldus William Colton, vicepresident van ExxonMobil Corporate Strategic Planning, dat The Outlook for Energy ontwikkelt. “Deze prognose houdt al jaren rekening met beleid ten behoeve van de verlaging van energiegerelateerde CO2-uitstoot. Op basis van het klimaatakkoord dat tijdens de recente COP 21 top in Parijs is afgesproken, krijgen wij met talloze nieuwe doelstellingen te maken en terwijl er nog beleid moet worden geformuleerd, voorzien wij in onze prognose dat de kosten voor CO2-emissies door dergelijk beleid in de loop der tijd zullen stijgen.

Tot de belangrijkste bevindingen van het rapport behoren:

In 2040 zullen olie en aardgas naar verwachting ongeveer 60 procent van het wereldwijde energieaanbod vertegenwoordigen, terwijl het aandeel van kernenergie en hernieuwbare bronnen bij ongeveer 25 procent zal liggen. Olie zal in 2040 een derde van ‘s werelds energie leveren en blijft dus de belangrijkste brandstofbron, met aardgas op de tweede plaats.

  • Noord-Amerika dat decennialang een olie-importeur was, is op weg om rond 2020 een netto-exporteur te worden.
  • India zal China met 1,6 miljard inwoners voorbijstreven als zijnde ’s werelds dichtstbevolkte land. De twee landen zullen naar verwachting goed zijn voor bijna de helft van de groei van de wereldwijde energiebehoefte.
  • De wereldwijde vraag naar elektriciteit zal naar verwachting met 65 procent stijgen, en 85 procent van de vraagstijging is afkomstig uit niet-OESO-landen.
  • Het aandeel van de wereldwijde elektriciteit dat op basis van kolen wordt geproduceerd, zal in 2040 waarschijnlijk dalen tot ongeveer 30 procent in vergelijking met 40 procent in 2014.
  • De wereldwijde energiebehoefte voor transport zal volgens de prognose met ongeveer 30 procent stijgen, en vrijwel de hele toename is toe te schrijven aan niet-OESO-landen.
  • In 2014 was 2 procent van nieuw verkochte auto’s een hybride. In 2040 zal dit cijfer gestegen zijn naar ruim 40 procent wanneer één op de vier auto’s wereldwijd een hybride zal zijn. Het gemiddelde brandstofbesparing per km zal van 40 tot ongeveer 72 stijgen.
  • De netto-import van de Azië-Pacificregio, nu al ‘s werelds grootste olie-importerende regio, zal tegen 2040 met meer dan 50 procent gestegen zijn aangezien de binnenlandse productie stabiel blijft en de vraag stijgt.

Bezoek voor meer informatie over The Outlook for Energy van ExxonMobil www.exxonmobil.com/energyoutlook.

Sluiten