Door naar hoofdinhoud
Zoeken

1 feb. 2018

Raffinaderij Rotterdam rondt onderzoek brand af

  • Fabriek en veiligheidssystemen zijn in goede staat van onderhoud.
  • Brand is veroorzaakt doordat een veiligheidssysteem buiten werking werd gesteld in strijd met procedure.
  • Bevindingen worden gedeeld met relevante partijen om te leren en verbeteren.

ROTTERDAM, 1 februari 2018 – Op 21 augustus 2017 vond er een brand plaats op de raffinaderij van Esso Nederland BV in Rotterdam. Het onderzoek is afgerond en de resultaten zijn gerapporteerd aan DCMR Milieudienst Rijnmond en besproken met de Provincie Zuid-Holland en Gemeente Rotterdam. Het incidentrapport wordt vandaag door DCMR openbaar gemaakt.

Raffinaderij directeur Erik van Beek: “Wij bieden onze excuses aan voor de schade en overlast die de brand heeft veroorzaakt. Het is voor ons van het grootste belang dat omwonenden zich veilig voelen en veilig zijn.” 

Het onderzoek heeft bevestigd dat de installatie en de beveiligingssystemen in orde zijn. Het fornuis en de andere fabrieken in de raffinaderij vallen onder een uitgebreid onderhoudsprogramma. Dit programma omvat jaarlijkse inspecties en preventief onderhoud gericht op de veiligheid en betrouwbaarheid van de fabrieken.

De basisoorzaak van de brand is dat een belangrijk veiligheidssysteem buiten gebruik werd gesteld zonder dat de daarbij behorende procedure werd toegepast. De betrokken medewerkers hebben niet juist gehandeld, ook al waren ze wel op de hoogte van deze procedure en daarin getraind. Dat is voor ons niet aanvaardbaar.

Raffinaderij directeur Erik van Beek: “Veiligheid is onze grootste prioriteit. Dit incident toont aan hoe belangrijk het is om de veiligheidsregels nauwkeurig te volgen. We blijven dus het belang benadrukken van het volgen van deze regels. Daarnaast wordt een extra beveiliging ingebouwd in het besturingssysteem van de fabriek zodat herhaling is uitgesloten. Uiteraard maken we deze aanpassingen voordat we de fabriek weer opstarten.”

De DCMR heeft gereageerd op ons onderzoek en daarbij duidelijke maatregelen gedefinieerd. Die maatregelen sluiten aan bij de conclusies van ons eigen onderzoek en de verbeteracties die al in gang zijn gezet. ExxonMobil zal de bevindingen van het onderzoek delen met de brancheorganisaties zoals Deltalinqs, VNPI en VNCI.

We zijn ook met DCMR overeengekomen om nog actiever leerervaringen te delen. Daarnaast nemen we zoals gepland weer deel aan het veiligheidscultuuronderzoek dat, net als in 2012, in opdracht van de provincie Zuid-Holland en DCMR door onderzoeksinstituut TNO zal worden uitgevoerd bij bedrijven in het Rijnmondgebied.

Publiekssamenvatting met informatie over de brand op de raffinaderij van Esso Nederland BV.

Sluiten