Organisatie in ontwikkeling

In de meer dan honderd jaar van haar bestaan, moesten Esso en Mobil Oil zich voortdurend aanpassen aan een veranderende wereld.

Artikel

Organisatie in ontwikkeling

Dit proces is aan het einde van de twintigste eeuw in een stroomversnelling geraakt. Vooral de economische ontwikkelingen zijn soms adembenemend voor wie de 'goede oude tijd' heeft meegemaakt.

Landsgrenzen verliezen stilaan hun economische betekenis; nationale markten integreren in de Europese en wereldmarkt; de concurrentie wordt steeds internationaler en neemt mede daardoor toe; wereldmarkten nemen de plaats in van lokale markten. In dit kader moeten we de organisatorische ontwikkelingen plaatsen die sinds de fusie van Exxon Corporation met Mobil Corporation tot ExxonMobil op gang zijn gekomen.

In dit verband is aan de lokale dochterondernemingen die sinds de oprichting in de negentiende eeuw van Standard Oil het multinationale karakter van de concerns bepaalden, een andere rol toebedeeld. Rapportage- en communicatielijnen worden complexer. Steeds meer individuele medewerkers werken voor zogenaamde 'business units' die net als de markten waarop ze opereren grenzen overschrijden.

Een voor ExxonMobil uitermate interessant vraagstuk is de energievoorziening. Vooralsnog, dat wil zeggen zeker tot ver in de huidige eeuw, zullen de fossiele brandstoffen die de basis van de concernactiviteiten vormen, een hoofdrol voor zich opeisen, maar de druk om alternatieve, duurzame bronnen aan te boren zal alleen maar toenemen.

De contouren van het nieuwe millennium tekenen zich steeds scherper af. Hoe de toekomst er precies uit zal zien, weten we natuurlijk niet. Maar het zou ons niet verbazen als het nieuwe tijdsgewricht nóg spannender en gevarieerder zal zijn dan het oude. Eén ding staat in elk geval vast: ExxonMobil zal erbij zijn.

Verwante inhoud

Esso: van 'baby standard' tot petrochemie, oorlog en oliecrises

Esso: van 'baby standard' tot petrochemie, oorlog en oliecrises

De activiteiten van de Standard Oil Trust werden in Europa na de opsplitsing in verschillende 'Baby Standards' in 1911 voortgezet door Jersey Standard. Deze werkte aanvankelijk onder de handelsnaam Standaard APC (American Petroleum Company, maar verkocht vanaf 1929 olieproducten onder de merknaam Esso (afgeleid van de afkorting van Standard Oil, S.O.).

Over ons Artikel

Geschiedenis

Geschiedenis

ExxonMobil is een van de weinige moderne ondernemingen die in de negentiende eeuw al actief waren.

Ruim een eeuw Mobil

Ruim een eeuw Mobil

Tot het ontstaan van ExxonMobil in 1999 opereerde Mobil Oil als zelfstandige oliemaatschappij, ook in de Benelux.

Over ons Artikel

ExxonMobil Chemical: petrochemie sinds 1886

ExxonMobil Chemical: petrochemie sinds 1886

Alle kunstoffen zijn hun bestaan ooit begonnen als een oliefractie. ExxonMobil Chemical is gespecialiseerd in het vervaardigen van chemische bouwstenen voor de kunststoffenindustrie en gebruikt daarvoor grondstoffen van ExxonMobils raffinaderijen of eigen chemische fabrieken.

Over ons Artikel