Door naar hoofdinhoud
Zoeken

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en te voldoen aan de groeiende vraag naar energie zijn geïntegreerde oplossingen nodig.

Ons standpunt over klimaatverandering

We delen de zorgen van mensen in alle delen van de wereld over hoe we de wereld van de benodigde energie kunnen voorzien en tegelijkertijd broeikasgasemissies terug kunnen dringen.

Verminderen van emissies

Bij ExxonMobil zetten we ons in om emissies door onze eigen activiteiten te verminderen. Dit is een van de belangrijkste elementen in de gedeelde poging om de risico's van klimaatverandering te verlichten.

Ons standpunt over COP 21

De onlangs afgeronde gesprekken weerspiegelden de complexiteit bij het opstellen van weloverwogen beleidsmaatregelen die klimaatrisico's doeltreffend aanpakken, en tegelijkertijd toegankelijke en betaalbare energie veiligstellen voor de wereldwijde samenleving.

Sluiten