Door naar hoofdinhoud
Zoeken

Klimaatverandering

We delen de zorgen van mensen in alle delen van de wereld over hoe we de wereld van de benodigde energie kunnen voorzien en tegelijkertijd broeikasgasemissies terug kunnen dringen.

 • Ons standpunt over klimaatverandering

  ExxonMobil zet zich in om deze belangrijke maatschappelijke uitdaging aan te pakken en heeft de risico's van klimaatverandering, analyse van koolstoflevenscyclus en emissiereducties voortdurend, publiek en openlijk onderzocht.

 • Aansturen van vernieuwing

  We zijn van mening dat koolstofemissies zich zullen stabiliseren en rond 2030 zullen beginnen te verminderen naarmate energie-efficiëntie zich verspreidt en er over de hele wereld verschillende beleidslijnen voor koolstofvermindering tot wet worden verklaard.

 • Betrokkenheid voor klimaatverandering

  De maatschappij wordt geconfronteerd met een dubbele uitdaging inzake energie: We moeten energiebronnen uitbreiden om de economische groei te ondersteunen en de levensstandaard te verbeteren en we moeten dit doen op een milieuvriendelijke manier.

 • Voldoen aan wereldwijde behoeften

  Energie vormt de fundering voor modern leven en is de opening naar kansen en ontwikkeling voor ontwikkelingslanden.

 • Ons verleden qua klimaatwetenschap

  ExxonMobil neemt verantwoordelijk deel aan de discussie over klimaatverandering - we zullen deze kwestie blijven onderzoeken, energie-efficiëntie ondersteunen, emissies verminderen, nieuwe technologieën nastreven en effectieve beleidsmethoden verdedigen.

 • Bevorderen van efficiëntie

  Tijdens de volgende decennia zullen de groeiende bevolking en inkomsten - en een ongekende uitbreiding van de middenklasse - naar verwachting een nieuwe vraag naar energie creëren.

Sluiten