Door naar hoofdinhoud
Zoeken

Ons standpunt over COP 21

De onlangs afgeronde gesprekken weerspiegelden de complexiteit bij het opstellen van weloverwogen beleidsmaatregelen die klimaatrisico's doeltreffend aanpakken, en tegelijkertijd toegankelijke en betaalbare energie veiligstellen voor de wereldwijde samenleving.

Terwijl beleidsmakers methoden ontwikkelen om de in Parijs gestelde doelen te kunnen realiseren, moedigt ExxonMobil hen aan om zich te richten op het reduceren van de grootste hoeveelheden uitstoot tegen de laagste kosten voor de samenleving. Tegelijkertijd sporen we hen aan om belangrijke gedeelde humanitaire behoeften te herkennen, waaronder het verstrekken van betrouwbare en betaalbare energie om de levensstandaard te verbeteren.

Klimaatverandering is een wereldwijd probleem en vereist dus ook oplossingen op wereldschaal. Geïndustrialiseerde landen moeten nu samenwerken met ontwikkelingslanden om beleidsmaatregelen op te stellen voor een verminderde uitstoot van broeikasgassen, terwijl er ruimte wordt gegeven aan verschillende nationale prioriteiten.

ExxonMobil is van mening dat effectief klimaatbeleid:

  • Een prijs bepaalt voor de uitstoot van broeikasgassen;
  • Gelijkmatige en voorspelbare kosten van koolstof met zich meebrengt, verdeeld over de economie;
  • Oplossingen baseert op marktprincipes;
  • De complexiteit van de regelgeving en de administratieve kosten minimaliseert en de transparantie maximaliseert;
  • Wereldwijde participatie stimuleert; en
  • Over de nodige flexibiliteit beschikt om aanpassingen in de toekomst mogelijk te maken, in reactie op wetenschappelijke ontwikkelingen en de economische impact van klimaatbeleid.

Een inkomstenneutrale koolstofbelasting is de beste optie om aan deze kernprincipes te voldoen, en zou een werkbaar beleidskader zijn voor landen wereldwijd. Een dergelijk beleid stelt iedere sector of maatschappij het best in staat om nieuwe efficiënte oplossingen te vinden en doeltreffende technologieën te ontwikkelen.

Overheidsfunctionarissen die belast zijn met deze uitdaging kunnen waardevolle lessen leren uit wat werkte voor de private sector. Onze ervaring - maatregelen nemen op het gebied van efficiency en milieuvriendelijke technologieën ontwikkelen - is illustratief: ExxonMobil onderneemt al lange tijd actie door de uitstoot van broeikasgassen tijdens onze werkzaamheden te verminderen, door producten te leveren waarmee consumenten hun uitstoot kunnen verminderen, en door onderzoek naar technologische doorbraken te ondersteunen. De juiste stimulansen kunnen ertoe leiden dat er nog meer nieuwe technologieën en innovatieve bedrijfsmodellen worden ontwikkeld waarmee aanzienlijke vooruitgang kan worden geboekt op het gebied van uitstootvermindering, en tegelijkertijd economische groei mogelijk blijft. 

Sluiten