Door naar hoofdinhoud
Zoeken

Energie- en klimaatbeleid

Wij onderschrijven het klimaatakkoord van Parijs en zijn van mening dat er in het Belgische EnergiePact en Nederlandse Energie-akkoord een aantal goede keuzes worden gemaakt. Anderzijds hebben we een aantal bezorgdheden.

CO2-prijs

ExxonMobil pleit al lang voor CO2-beprijzing. We zijn dan ook blij dat dit principe wordt meegenomen in het Belgische en Nederlandse energiebeleid. Wat ons betreft is ETS als ‘cap and trade’- systeem echter niet ideaal. Een inkomsten-neutrale CO2- belasting die geldt voor alle sectoren biedt bedrijven meer investeringszekerheid.

Verminderen van CO2-emissies

ExxonMobil neemt verschillende acties om de risico’s van klimaatverandering aan te pakken. Ten eerste werken we aan het verder verbeteren van energie-efficiency in onze fabrieken. Daarnaast ontwikkelen we producten en technologieën die klanten en de samenleving helpen om energie te besparen. 

Mobiliteit

Wij pleiten voor een technologie­neutraal beleid voor mobiliteit, waarbij de overheid de doelstellingen bepaalt, maar de technologische oplossingen overlaat aan de markt.

Gelijk speelveld

Diverse energieprognoses laten zien dat álle energiebronnen nodig zijn om aan de toekomstige energievraag te kunnen voldoen. Het is dan ook belangrijk dat er wereldwijd een gelijk speelveld is voor alle energiebronnen, met vrije marktwerking.

Chemistry for Climate

Routekaart 2050

De ‘Routekaart 2050' van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) toont aan dat de Nederlandse chemische industrie in 2050 een broeikasgasreductie van 90 procent kan bereiken. Het toont echter ook aan hoe complex de weg daar naar toe is en dat het hoge kosten genereert voor de maatschappij.

Sluiten