Door naar hoofdinhoud
Zoeken

De raffinage- en de chemische industrie spelen een belangrijke rol binnen de Europese economie. Tegelijkertijd staat de Europese concurrentiepositie onder druk: door overcapaciteit, toenemende wereldwijde concurrentie en strengere wet- en regelgeving.

Raffinage

Belang van de raffinagesector

De raffinagesector is binnen Europa goed voor honderdduizenden directe en indirecte banen. Het is een van de meest vernieuwende sectoren als het gaat om proces- en productinnovatie.

Raffinage - Raffinaderij Rotterdam

Concurrentiepositie onder druk

Ondanks de cruciale rol die de raffinaderijen en chemische fabrieken vervullen binnen de Europese economie, ziet de sector zich momenteel gesteld voor diverse uitdagingen die de Europese concurrentiepositie onder druk zetten.

Investeren

De raffinage- en chemiesector investeert continu in efficiëntieverbeteringen, veiligheid, productkwaliteit en milieuprestaties.

Sluiten