Door naar hoofdinhoud
Zoeken

Investeringen

Strategische investeringen in onze raffinage- en chemische installaties lopen als een rode draad door de ruim 125-jarige geschiedenis van ExxonMobil in de Benelux.

Onze fabrieken investeren voortdurend in efficiëntieverbeteringen, veiligheid, productkwaliteit en milieuprestaties. Door constant in te spelen op nieuwe (economische en maatschappelijke) ontwikkelingen houden we ons bedrijf krachtig en bij de tijd.

  • De raffinaderij in Antwerpen bouwt momenteel aan een nieuwe coker-installatie. Deze gaat zware hoogzwavelige olieproducten omzetten in transportbrandstoffen, zoals diesel en gasolie voor de scheepvaart.
  • In 2009 nam de Antwerpse raffinaderij een hoogefficiënte warmtekrachtcentrale, of Cogen, in gebruik en in 2011 een ontzwavelingsinstallatie, die diesel onder hoge druk ontzwavelt met waterstof. De lagere zwavelemissies die hiervan het gevolg zijn leiden – in combinatie met steeds schonere automotoren – tot een (aanzienlijk) betere luchtkwaliteit.
  • In Rotterdam bouwt de raffinaderij – met het oog op de groeiende marktvraag – aan de uitbreiding van de hydrocracker-installatie. Deze gaat zwaardere producten omzetten in schonere, hoogwaardiger eindproducten, zoals basisolie voor smeermiddelen en ultra-laagzwavelige diesel.
  • Recente grote investeringen in de Rotterdamse chemiefabrieken waren prestatieverbeteringen in de oxo-alcoholenfabriek in 2016, een innovatieve installatie voor de productie van paraxyleen op aromatenfabriek in 2015 en de grote capaciteitsuitbreiding van de aromatenfabriek in 2009.
Sluiten