Door naar hoofdinhoud
Zoeken

ExxonMobil investeert voortdurend in installaties en technologieën die de energie-efficiëntie verbeteren en de uitstoot van kooldioxide beperken. Op onze fabriekscomplexen springen we zo efficiënt mogelijk om met energie.

Cogeneratie

Bij cogeneratie of warmtekrachtkoppeling wordt warmte afgevangen die ontstaat tijdens het productieproces. Dankzij het gecombineerd opwekken van elektriciteit en stoom op onze raffinaderijen kunnen onze fabriekscomplexen een zeer hoog energierendement halen.

Integratie

Veel van onze chemische fabrieken zijn geïntegreerd met de raffinaderij. Dat levert aanzienlijke energie- en kostenbesparingen op.

Sluiten