Door naar hoofdinhoud
Zoeken

Energiebesparing

Als we ervoor willen zorgen dat de wereld tot in lengte van jaren over voldoende energie kan beschikken, moeten we niet alleen investeren in nieuwe energiebronnen en nieuwe methoden om energie te produceren, maar ook het energieverbruik verminderen.

Dat kan nu al. ExxonMobil is sinds jaren systematisch op zoek nieuwe en verbeterde technologieën waarmee energie efficiënter gebruikt kan worden.

Naast het opnieuw gebruik maken van restwarmte in productieprocessen is het toepassen van warmtekrachtkoppeling hiervan een aansprekend voorbeeld. Dankzij het gecombineerd opwekken van stroom en stoom op raffinaderijen kan een zeer hoog energierendement worden gehaald. ExxonMobil heeft wereldwijd meer dan 85 warmtekrachteenheden gebouwd op 30 raffinaderijen, chemische fabrieken en aardgasverwerkende installaties. Dankzij deze investering is de uitstoot van broeikasgassen structureel verminderd met zeven miljoen ton per jaar, wat overeenkomt met het jaarlijks van de weg halen van een miljoen auto's.

Ook automotoren zijn steeds zuiniger geworden. Ze gebruiken tegenwoordig twee keer zo weinig brandstof als in het begin van de jaren zeventig. Ook dat scheelt enorm in emissies. Dankzij de ontwikkeling van steeds zuiniger motoren is de gemiddelde voertuiguitstoot (ten opzichte van 1985) flink afgenomen en deze trend zal worden voortgezet. Het aantal auto's ter wereld is echter verdubbeld, waardoor het positieve effect voor een belangrijk deel teniet is gedaan.

Sluiten