Door naar hoofdinhoud
Zoeken

Definitie van onze benadering: ontdekking, ontwikkeling en inzet

Wij geloven dat menselijk vernuft en vernieuwing essentieel zijn om brandstoffen en producten die consumenten nodig hebben te kunnen leveren op een manier die veilig is voor onze werknemers, gemeenschappen en het milieu.

Om dit te ondersteunen, is ExxonMobil gebaseerd op een cultuur van wetenschap en technologie. Wij hebben meer dan 2200 PH.D-wetenschappers en 5000 werknemers in dienst in onze onderzoeks- en technologieafdelingen over de hele wereld. Wij investeren jaarlijks ongeveer USD 1 miljard in de onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen van het hele bedrijf. Wij willen baanbrekende technologieën ontwikkelen die onze zaken tot nut kunnen zijn en een positief effect hebben op de maatschappij en het milieu.

ExxonMobil voert geavanceerde R&D uit via interne inspanningen, via samenwerkingsverbanden met andere sectoren en door academische en andere niet-gouvernementele onderzoeksprojecten te financieren. Wij kunnen met trots zeggen dat, dankzij onze onderzoeks- en ontwikkelingsinitiatieven, ExxonMobil in 2015 door Thompson Reuters een van de 100 grootste vernieuwers ter wereld werd genoemd op grond van onze toonaangevende prestaties inzake het totaal aantal octrooien, het aantal toegekende octrooien, de wereldwijde reikwijdte en de invloed van uitvindingen.

In 2007 zijn wij een witboekproces gaan gebruiken om nieuwe technologieën te onderzoeken. Deze onderzoeken helpen het bedrijf nieuwe technologieën te leren kennen, onze mogelijke bijdrage aan de wetenschap te omschrijven en de toekomstige toepasbaarheid van de technologieën op onze activiteiten vast te stellen. Het bedrijf heeft deskundigen uit verscheidene disciplines in functionele onderzoekslaboratoria in dienst genomen om witboeken te schrijven over onderwerpen, variërend van biobrandstoffen tot nanotechnologie. Tijdens het ontwikkelen van deze witboeken kan ExxonMobil bepalen dat een bepaalde technologie toekomstige investeringen rechtvaardigt.

Terwijl de technologie vordert van concept tot onderzoek en toepassing, maakt ExxonMobil gebruik van een rechtlijnige managementbenadering.

Het standaardproces voor technologie-investeringen vereist evaluatie van technische haalbaarheid door middel van R&D. De onderzoeksfunctiegebieden van ExxonMobil volgen een stage-gate-systeem voor researchmanagement om technologieën te bevorderen vanaf de eerste fasen van innovatie tot en met de laatste fasen van implementatie. Onderzoekers werken samen met de businesslijnen om het zakelijke voordeel van een technologie te bepalen, doelstellingen en tijdlijnen voor onderzoek en ontwikkeling vast te stellen, onafhankelijke projectbeoordelingen te begeleiden en projectfinanciering goed te keuren.

De tijdshorizon verschilt aanzienlijk per project. Wij zijn bijvoorbeeld in 2007 begonnen met evaluatie van gasdetectie op afstand. Onderzoekers bij ExxonMobil Research Qatar (EMRQ) hebben de technische haalbaarheid daarvan vastgesteld in 2010. In 2011 is EMRQ gaan samenwerken met Louisiana State University Fire School om veldtests uit te voeren. In 2014 kende ExxonMobil Upstream Research Company de eerste commerciële licentie toe aan medeontwikkelaar Providence Photonics, LLC voor het InteliRed-systeem voor gasdetectie op afstand.

Ontwikkeling van baanbrekende technologieën duurt soms veel langer. Meer dan 30 jaar geleden veronderstelden onderzoekers van ExxonMobil dat het bevriezen van koolstofdioxide (CO2) dat soms wordt geproduceerd uit ondergrondse aardgasreservoirs, een efficiëntere aanpak van splitsing zou kunnen zijn dan een belemmering. Nu is deze veronderstelling werkelijkheid geworden. ExxonMobil Upstream Research Company heeft de tests van de Controlled Freeze Zone™ (CFZ™)-technologie afgerond bij een Commercial Demonstration Plant (CDP) in onze gasinstallatie in LaBarge, in de Amerikaanse staat Wyoming. De CDP heeft een breed scala aan toegevoerd zuur gas op succesvolle en rendabele wijze verwerkt en CO2 uit aardgas afgescheiden naar een hogedrukstroom. Dit is ideaal voor gebruik in sekwestratie of verbeterde oliewinning. Dankzij het succes in LaBarge is de CFZ™-technologie nu gereed voor commerciële toepassingen.

Sluiten