Door naar hoofdinhoud
Zoeken

Privacyverklaring

Ingangsdatum van de Privacyverklaring: 21 december 2001

Recentste update 2 juni 2017.

Exxon Mobil Corporation en haar aanverwante bedrijven (“ExxonMobil”) waarderen uw interesse voor deze Website en andere aan ExxonMobil gerelateerde of verbonden sites (Site). Exxon Mobil Corporation heeft talrijke aanverwante bedrijven, vele waarvan de naam mede bestaat uit ExxonMobil, Exxon, Esso en Mobil. Om redenen van gemak en eenvoud worden die termen en termen als maatschappij, bedrijf, ons, wij en haar soms als verkorte verwijzingen naar specifieke aanverwante bedrijven of aanverwante groepen gebruikt.

Uw privacy is belangrijk en wij willen dat u onze regels begrijpt inzake het verzamelen van informatie van bezoekers aan deze Site en inzake het gebruik dat wij van deze informatie maken. Controleer elk gedeelte of elke pagina van de Site die u bezoekt. Bepaalde gedeelten of pagina's van de Site kunnen wijzigingen inhouden op de Privacyverklaring die van toepassing is op uw gebruik van dat gedeelte of die pagina, voor bepaalde toepassingen kan bijvoorbeeld aanvullende informatie van u nodig zijn.

Informatie en gebruik

Wanneer iemand de Site bezoekt, verzamelen onze webservers automatisch informatie waarmee de site met de computer van de bezoeker kan communiceren tijdens het bezoek. Tevens verzamelen we informatie zoals het aantal bezoeken aan de site, welke gedeelten van de site bezoekers kiezen, analytische gegevens voor het meten en waarnemen van gebruikersgedrag, het IP-adres (het internetadres dat aan uw computer is toegewezen door uw Internet Service Provider), soort apparaat, soort domein, soort browser (bijv. Firefox, Chrome of Internet Explorer), datum en tijd, schermgrootte van het apparaat. We gebruiken die informatie slechts voor analytische doeleinden om ons te helpen bij het ontwerpen en beheren van de Site.

Privacyaspecten richten zich op Persoonsgegevens, wat wil zeggen de informatie waarmee de identiteit van een specifiek persoon kan worden vastgesteld, zoals namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers. Indien u tijdens uw bezoek de Site verpersoonlijkt, een bestelformulier invult, meedoet aan een prijsvraag, feedback op een enquête geeft of andere informatie aan ons verstrekt, kunt u ons hierbij Persoonsgegevens verstrekken. We kunnen die Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om uw feedback te verwerken teneinde uw ervaring bij de sites die onze producten/diensten bieden te verbeteren, u producten of diensten te verstrekken, u te factureren voor door u aangevraagde producten en diensten, u te informeren over ExxonMobil-producten en diensten waarin u misschien bent geïnteresseerd of met u te communiceren voor andere doeleinden. 

Als bezoeker van onze Site kunt u gevraagd worden of wij de geolocatie van uw computer of mobiele apparaat mogen lezen; deze geolocatiegegevens worden gebruikt om de door u aangevraagde diensten te verstrekken, zoals het tonen van de locatie van een servicestation in de buurt en de route naar het servicestation; tevens kunnen wij deze geolocatiegegevens gebruiken om u te informeren over ExxonMobil-producten en -diensten, bijvoorbeeld in combinatie met weersinformatie over de geolocatie van uw computer of mobiele apparaat. Indien u niet wenst dat wij de geolocatiegegevens voor die doeleinden gebruiken, kunt u ons verzoek om de geolocatie te mogen lezen afwijzen; in dat geval kunnen bepaalde diensten van onze Site mogelijk niet worden geleverd. Wij kunnen de geolocatiegegevens verstrekken aan derden die ons assisteren bij het verstrekken van diensten en het communiceren met u via de Site.

Zoals hieronder toegelicht in het gedeelte over Verspreiding van Gegevens aan Derden, distribueren of verkopen wij geen Persoonsgegevens aan derden opdat zij hun producten en diensten aan u kunnen verkopen; bovendien, zoals uitgelegd in het gedeelte Afmelden/Wijzigen Informatie, zullen wij ons redelijkerwijs inspannen om uw Persoonsgegevens op een zodanige wijze uit onze gegevensbank te verwijderen dat u in de toekomst, indien gewenst, geen berichten meer van ons zult ontvangen. Indien u aangeeft dat de Persoonsgegevens die u eerder hebt ingediend op onze Site niet langer juist zijn, zullen wij ons redelijkerwijs inspannen om deze te corrigeren. Om ons in staat te stellen aan uw wens te voldoen, kunt u helpen door ons te laten weten in welke context u de Persoonsgegevens hebt verstrekt, bijvoorbeeld in verband met de promotie van een specifiek product of specifieke dienst.

Op uw computer geplaatste informatie

We kunnen bepaalde informatie op uw computer opslaan (algemeen bekend als een “cookie”) wanneer u de Site bekijkt of gebruikt. Met deze informatie kunnen wij uw gebruik van de Site beter op u afstemmen, zodat wordt voorkomen dat u telkens opnieuw uw gegevens moet invoeren bij het bezoek aan de Site. U kunt deze gegevens, indien gewenst, van uw computer wissen of blokkeren. (Het ‘help'-scherm in uw browser of de gebruikshandleiding van uw computer geeft aan hoe u dit moet doen.)

We gebruiken de reclametechnologie van derden voor reclame wanneer u sites waarop wij adverteren bezoekt. Deze technologie verwerkt geen informatie die gebruikt kan worden om u persoonlijk te identificeren, dat wil zeggen dat uw naam, adres of andere personalia niet worden vermeld. Wanneer u een advertentie bekijkt, wordt een “cookie”-bestand op uw computer opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om onze online reclame te beheren. Klik hier om meer te lezen over de reclametechnologie van derden, cookies en hoe u zich kunt “afmelden” (N.B. u wordt doorgestuurd naar een website van een derde).

Gegevens van kinderen

De Site bevat informatie waarin kinderen mogelijk bijzonder geïnteresseerd zijn, maar ExxonMobil zal niet trachten Persoonsgegevens van of over personen onder de 18 jaar via de Site te verzamelen.

Hyperlinks

Deze site bevat links naar sites die geen eigendom zijn van ExxonMobil en niet door ExxonMobil worden beheerd of onderhouden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor hun privacybeleid en we doen geen uitspraken en geven geen garanties over de privacyregels van die sites. Evenzo zijn we niet verantwoordelijk voor het beleid en de regels van een site via welke u naar onze Website bent gelinkt. We adviseren u het privacybeleid van andere sites te controleren en contact met de exploitant op te nemen, indien u zorgen of vragen hebt.

Verspreiding van informatie aan derden

Het communiceren via internet en het op andere wijze aan u versturen van gegevens, producten en diensten houdt in dat uw Persoonsgegevens via of door derden worden behandeld. ExxonMobil verkoopt of distribueert uw Persoonsgegevens echter niet aan derden opdat zij hun producten en diensten aan u kunnen verkopen.
We maken gebruik van andere bedrijven en personen om namens ons taken uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het uitvoeren van bestellingen, leveringen, versturen van post en e-mail, verwijderen van dubbele gegevens uit klantenoverzichten, analyseren van gegevens, verlenen van assistentie op gebied van marketing, verwerken van creditcardbetalingen en verlenen van klantenservice. Zij hebben toegang tot de Persoonsgegevens die nodig zijn om hun functie uit te voeren, maar mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken.

De Persoonsgegevens die door ExxonMobil worden verzameld, mogen aan haar verschillende divisies en aanverwante bedrijven in de gehele wereld worden doorgegeven. Dit kan inhouden dat Persoonsgegevens van landen binnen de Europese Economische Ruimte worden doorgegeven aan landen daarbuiten. Bij het verstrekken van gegevens op de Site geeft de bezoeker uitdrukkelijke toestemming voor deze doorgiften, inclusief grensoverschrijdende doorgifte van gegevens die onder deze Privacyverklaring vallen. 

Gegevensdoorgifte

We kunnen de Persoonsgegevens die we van u verzamelen, doorgeven aan andere landen dan die waarin de gegevens zijn verzameld. Deze landen hanteren mogelijk niet dezelfde gegevensbeschermingswetgeving als het land waarin u de gegevens in eerste instantie hebt verstrekt. Wanneer wij uw gegevens aan andere landen doorgeven, zullen we die gegevens beschermen op de wijze die in deze Privacyverklaring is omschreven.

Gevoelige informatie

ExxonMobil tracht geen gevoelige informatie van bezoekers aan onze Site te verkrijgen, tenzij zij wettelijk is verplicht dit te doen, bijvoorbeeld in verband met werving of inhuur. Onder gevoelige informatie worden soorten gegevens verstaan die betrekking hebben op ras of etniciteit, politieke standpunten, geloofs- of andere overtuigingen, lidmaatschap vakbond, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksleven of strafdossier. We raden u aan dit soort gevoelige informatie niet te verstrekken. Indien u echter wel dit soort informatie verstrekt, aanvaardt ExxonMobil uw expliciete toestemming voor het gebruik van die gegevens op de wijzen die in deze Privacyverklaring zijn omschreven op het moment dat die gegevens worden bekendgemaakt.

Afmelden/Wijzigen van Gegevens

U kunt de verwijdering of wijziging van uw Persoonsgegevens aanvragen door een e-mail naar onze Data Privacy Office te sturen. We zullen ons dan redelijkerwijs inspannen om aan uw verzoek te voldoen. Zoals eerder aangegeven, zijn we ermee geholpen als u ons laat weten in welke context u die Persoonsgegevens hebt verstrekt.

Gebruiksvoorwaarden, kennisgevingen en herzieningen

Indien u ervoor kiest om onze Site te bezoeken, zijn deze Privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden voor het Gebruik van onze Site van toepassing, inclusief eventuele beperkingen met betrekking tot schade, arbitrage van geschillen en de toepassing van wettelijke bepalingen. We behouden ons het recht voor om deze verklaring op elk willekeurig moment zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen.

Contact met ExxonMobil over de inhoud van deze Privacyverklaring

Indien u vragen hebt over de inhoud van deze Privacyverklaring, wordt u verzocht contact op te nemen met de Data Privacy Office van ExxonMobil op het volgende adres: 

ExxonMobil Global Services Company
Attn: Data Privacy Office
Esso Petroleum Company, Limited
Mail Point 5A
Ermyn Way
Leatherhead
Surrey
United Kingdom KT22 8UX

E-mailadres Data Privacy Office

Wanneer we wezenlijke wijzigingen in deze Privacyverklaring doorvoeren, zullen we die op deze pagina plaatsen en de revisiedatum bovenaan de Privacyverklaring aanpassen. We raden u aan onze Privacyverklaring regelmatig te controleren op updates.

Sluiten