Door naar hoofdinhoud
Zoeken

ExxonMobil investeert voortdurend in installaties en technologieën die de energie-efficiëntie verbeteren en de uitstoot van kooldioxide beperken. Op onze fabriekscomplexen springen we zo efficiënt mogelijk om met energie.

Cogeneratie, voor zeer hoog rendement

Bij cogeneratie of warmtekrachtkoppeling wordt warmte die afgevangen voor gebruik in het productieproces. Dankzij dit gecombineerd opwekken van elektriciteit en stoom op onze raffinaderijen kunnen onze fabriekscomplexen een zeer hoog energierendement halen.

Sluiten