Door naar hoofdinhoud
Zoeken

Een standplaats - Leiderschap in veiligheid bij heffen en hijsen

Tom Mekelburg, leider van het ondersteuningsteam voor functionele veiligheid bij ExxonMobil Development Company: 'Sommige van de uitdagingen van Archimedes zijn nog steeds fundamentele problemen bij het heffen en hijsen zoals waar men moet staan wanneer een lading met een haakgewicht van 12.000 ton wordt opgehaald.' 

Maar er zijn vele terreinen waarop Archimedes de huidige ingenieurs maar weinig van advies kon dienen. Wanneer bijvoorbeeld dat haakgewicht wordt uitgespreid over een structuur van 91 meter hoog, 64 kilometer offshore in 1,2 kilometer water - of wanneer u rekening houdt met veiligheidsfactoren, u overtollige backup-systemen plant en geconfronteerd wordt met milieuoverwegingen in verre offshore-locaties. 

Voor ExxonMobil kan de laatste hef- of hijsactie het meest dramatische onderdeel zijn van een lang en duur proces. Maar de hele projectketen vanaf ontwerp tot levering kan jaren duren, miljarden dollars kosten en het teamwerk van duizenden werknemers en contractanten met zich meebrengen. 

En dat is slechts het deel dat door ExxonMobil wordt beheerd. “We gebruiken ook externe, faciliteiten van derden, apparatuur en constructiewerven die gedurende jaren moeten worden gereserveerd,” aldus Mekelburg. Voor het installeren van sommige offshore-platforms en modules zijn door derden beheerde kraanschepen vereist die zo groot en geavanceerd zijn dat slechts een of twee personen in de wereld de taak kunnen uitvoeren. En ze zijn jaren van tevoren gereserveerd aangezien andere bedrijven met dezelfde uitdagingen worden geconfronteerd. 

Een sectorale norm voor gedeelde oplossingen 

Tijdens de voorbije jaren werden bedrijven, contractanten, ontwerpers en leveranciers geconfronteerd met dezelfde dure technologische problemen en oplossingen, waarvan vele afhankelijk waren van de beste hef- en hijsstrategieën en praktijken. “Er was een toenemende behoefte aan nieuwe, sectorale normen,” aldus Mekelburg, die ExxonMobil vertegenwoordigde in de International Association of Oil & Gas Producers’ Lifting and Hoisting Task Force. 

In april 2006 bracht de taakgroep een rapport uit met aanbevelingen om ervaringen uit de hele sector te formaliseren en institutionaliseren en de beste technische en veiligheidspraktijken beschikbaar te maken voor alle bedrijven en hun werknemers. Het was niet moeilijk om in te zien hoe bedrijven konden bijdragen tot en voordeel halen uit elkaars ervaringen. 

Maar de vergaderingen van de taakgroep waren levendig. De bestaande vereisten van elk bedrijf waren gebaseerd op hun eigen ervaring en beste praktijken. Contractanten die grensverleggend werk leveren hadden hun eigen deskundigheid ontwikkeld. Ze wilden deze ervaring van de ene taak naar de volgende kunnen brengen, zonder omvangrijke heronderhandelingen van contracten of opnieuw opleiden van werknemers voor vergelijkbare projecten. Het rapport van de taakgroep behandelde al deze kwesties. 

Gedisciplineerde aandacht voor veiligheid 

Volgens Mekelburg werd de deelname van ExxonMobil geleid door twee principes: Ten eerste, veiligheid delen is altijd juist. 'We wisten dat de aanbevelingen de wereldnorm voor vele jaren kon zijn - vaak in gebieden waar we een voortrekkersrol hadden. We hadden veel veiligheidsexpertise te delen.' 

Ten tweede, normalisatie kan problemen met ontwerp en constructie, met joint venture activiteiten en vele andere gebieden in de sector verminderen. “Elke veiligheidsnorm bij ExxonMobil is geïntegreerd in onze activiteiten, onze opleidingen van werknemers en onze contractuele relaties,” aldus Mekelburg. “We zijn van mening dat algehele integratie werkelijk de processen van bedrijf tot bedrijf standaardiseert.” 

Waren er problemen onderweg? “Nu en dan,” zegt Randy Stadler, Safety and OIMS manager, “maar ze waren vaak nauwelijks merkbaar. Er was bijvoorbeeld heel wat discussie over de criteria die een routinematige hefactie ten opzichte van een niet-routinematige hefactie definiëren bij het ontwikkelen van een hefplan.” Vele suggesties werden snel ondersteund door leden van de taakgroep. 

Kleine taken zijn als grote taken 

Bij ExxonMobil is de integratie van gestandaardiseerde veiligheidsprocessen ver gevorderd. Er wordt van kleine projecten verwacht dat ze voldoen aan dezelfde gedisciplineerde normen voor planning en uitvoering als de grote projecten. “Dit was een schok voor sommige personen,” aldus Mekelburg. 

“Het proces van planning, aanstelling van personeel, actiestappen etc. kan betekenen dat je 40 minuten vergadert over het plannen van een hefactie van 10 minuten. En ExxonMobil is niet alleen maar tevreden met dit standaardveiligheidsproces, we verwachten dit elke keer. Het maakt deel uit van de ‘Nobody Gets Hurt’ filosofie van ExxonMobil, en rechtvaardigt zichzelf elke keer dat we een taak veilig voltooien.” 

Dit wordt ook weergegeven in het resultaat. Het veiligste bedrijf wordt gewoonlijk het best beheerd, ongeacht of het een grote of kleine taak is. Dit geldt vooral voor activiteiten in afgelegen gebieden waar ongelukken medische evacuatietijd, extra dagen voor reparatie en het vervangen van beschadigde of verloren apparatuur kunnen betekenen. Zoals Stadler het verwoordt: “We zijn van mening dat goed geïntegreerde veiligheids- en standaardiseringspraktijken voor elk bedrijf en de hele sector de beste waarborg leveren voor een tijdig project binnen het budget.”

Sluiten