ExxonMobil steunt onderzoek naar het COVID-19-virus

Onderzoekscentra van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en het UZ Leuven zoeken naar een vaccin en geneesmiddelen tegen het COVID‑19-virus. Ook testen ze of therapieën in de praktijk effectief  zullen zijn tegen de ziekte. ExxonMobil ondersteunt hun inspanningen. Want ook in crisistijden zijn innovatie en technologie onontbeerlijk als kataly­soren voor maatschappelijke oplossingen.

Wetenschappers van de KU Leuven werken aan het ontwikkelen van een vaccin waarbij gebruik gemaakt wordt van van een technologie gebaseerd op het gele koortsvaccin. Momenteel voeren ze preklinische tests uit; als er bemoedigende resultaten zijn, kan overgeschakeld worden naar de klinische testfase.

Daarnaast zoeken virologen naar antivirale geneesmiddelen om het coronavirus te bestrijden. Een van de onderzoeken richt zich op het toedienen van chloroquine, dat eigenlijk een malariamedicijn is en in 2004 werd ontdekt door een onderzoeksteam van de KU Leuven. Eric Van den Bossche, medewerker van ExxonMobil, was een van de coronapatiënten die deelnamen aan het onderzoek. “Natuurlijk wilde ik graag aan dit onderzoeksproject meewerken. Als dit helpt om anderen te helpen, is er voor mij geen twijfel mogelijk. Ik heb het medicijn toegediend gekregen en of het geholpen heeft of niet, na drie dagen mocht ik thuis verder uitzieken.”

Enorme behoefte

Er is een enorme behoefte aan effectieve behandelingen. Klinische studies kunnen pas echt bepalen of therapieën in de praktijk effectief zijn en impact zullen hebben op het verloop van de ziekte.

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gaat – op verzoek van de Europese Commis­sie – een onderzoek opstarten in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en het Tropisch Instituut. Het onderzoeksteam gaat in samenwerking met andere ziekenhuizen potentiële behandelingen met COVID-19-patiënten testen die veelbelovende resultaten opleverden in het preklinisch onderzoek. Het klinisch onderzoek richt zich op verschil­lende domeinen: vaccinatiestudies, epide­miologische en farmacologische studies.

Ook een groot onderzoeksteam van het UZ Leuven bestudeert de toepassing op patiënten van nieuwe therapieën om het virus te remmen. Daarnaast proberen de onderzoekers de pandemie zo goed mogelijk te begrijpen om het beste advies te kunnen geven over preventieve maatregelen. Zo willen ze weten welke patiënten vatbaarder zijn voor een ernstige infectie van het coronavirus. Ze zijn hierbij op zoek naar biomarkers in bloed en lichaamsvloeistoffen. Aan de hand daarvan kun je voorspellen bij wie de kans groter is om ernstig ziek te worden, zodat je die personen goed in de gaten kunt houden en het aantal dodelijke slachtoffers kunt beperken.

Uiteindelijk is het de bedoeling om zoveel mogelijk te leren van de huidige pandemie om in de toekomst beter voorbereid te zijn. Onderzoek en wetenschap zijn katalysatoren voor innovatie, vooruitgang en maatschappelijke oplossingen. Dat geldt voor de energie-sector én voor de huidige gezondheidscrisis.

foto: @uza
bron: https://www.kuleuven.be/english/research-stories/ku-leuven-and-uz-leuven-researchers-fight-against-the-coronavirus