Innovatieve energieoplossingen: Hoogtepunten in onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek en ontwikkeling maakt deel uit van het DNA van ExxonMobil sinds ons bedrijf meer dan 135 jaar geleden begon. Onze innovaties hebben bijgedragen aan de productie van de energie die fundamenteel is voor het moderne leven. Van de schone, efficiënte brandstoffen die het huidige transport aandrijven tot het aardgas dat licht en warmte levert aan huishoudens en bedrijven.

Tegenwoordig staat onze wereld voor een dubbele uitdaging: voldoen aan de groeiende vraag naar energie en tegelijkertijd de invloed op het milieu reduceren, inclusief de risico's van klimaatverandering. ExxonMobil is toegewijd om hieraan bij te dragen.

Onze toewijding aan innovatie

Image

Momenteel werken we aan de ontwikkeling van energieoplossingen van de volgende generatie, waaronder: geavanceerde biobrandstoffen, CO2-opvang en -opslag, aardgastechnologieën en nieuwe energie-efficiëntieprocessen. Naast onze krachtige interne capaciteiten werken we samen met toonaangevende onderzoeks- en technologiebedrijven, nationale laboratoria en universiteiten en anderen die betrokken zijn bij baanbrekend energieonderzoek. Hoewel alle vormen van energie nodig zijn, inclusief aardgas en hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, zijn er nieuwe technologieën nodig om aan de wereldwijde doelstellingen voor emissiereductie te voldoen.

Onderzoek en ontwikkeling zit in ons DNA

ExxonMobil is op zoek naar betaalbare, schaalbare oplossingen voor de drie belangrijkste gebieden van energieverbruik: transport, stroomvoorziening en productie. Waar van toepassing implementeren we ook geavanceerde technologieën op deze gebieden.

Image

Verwante inhoud

Geavanceerde biobrandstoffen

Geavanceerde biobrandstoffen

We werken samen met wetenschappers aan universiteiten, overheidslaboratoria en bedrijven om de wetenschap te ontwikkelen die nodig is om geavanceerde biobrandstoffen met milieuvoordelen te leveren.
Geavanceerde carbonaatbrandstofceltechnologie bij CO2-opvang en -opslag

Geavanceerde carbonaatbrandstofceltechnologie bij CO2-opvang en -opslag

Het bevorderen van economische en duurzame technologieën voor het opvangen van koolstofdioxide van grote uitstoters, zoals energiecentrales, is een belangrijk onderdeel van het onderzoek van ExxonMobil naar oplossingen met lagere emissies om het risico van klimaatverandering te beperken.
CO2-opvang en -opslag

CO2-opvang en -opslag

Als aandeelhouder van ongeveer een vijfde van de totale capaciteit aan koolstofopvang in de wereld, is ExxonMobil een leider op het gebied van de belangrijkste technologieën voor lage broeikasgasemissies van de volgende generatie, waarbij ongeveer 7 miljoen ton CO2 per jaar wordt opgevangen. Sinds 1970 heeft ExxonMobil meer CO2 opgevangen dan elk ander bedrijf, goed voor meer dan 40 procent van de cumulatieve CO2 die wordt opgevangen.
Chemie

Chemie

ExxonMobil ontwikkelt en produceert een scala aan geavanceerde producten die de uitstoot van broeikasgassen verminderen en de duurzaamheid vergroten.
Betere chemische voorschriften voor een betere toekomst

Betere chemische voorschriften voor een betere toekomst

ExxonMobil steunt de oproep van de Amerikaanse Chemistry Council om de TSCA te moderniseren, zodat het publiek gemakkelijker toegang kan krijgen tot informatie over chemicaliën en meer vertrouwen krijgt in de veiligheid van producten.
Schonere energie: emissies verminderen met CO2-opvang en -opslag

Schonere energie: emissies verminderen met CO2-opvang en -opslag

Al meer dan 30 jaar hebben technici en wetenschappers van ExxonMobil onderzoek gedaan naar technologieën die een rol kunnen spelen in de wijdverbreide toepassing van CO2-opvang en -opslag.