Onderzoek en innovatie

CO2-opvang en -opslag

Als aandeelhouder van ongeveer een vijfde van de totale capaciteit aan koolstofopvang in de wereld, is ExxonMobil een leider op het gebied van de belangrijkste technologieën voor lage broeikasgasemissies van de volgende generatie, waarbij ongeveer 7 miljoen ton CO2 per jaar wordt opgevangen. Sinds 1970 heeft ExxonMobil meer CO2 opgevangen dan elk ander bedrijf, goed voor meer dan 40 procent van de cumulatieve CO2 die wordt opgevangen.

ONTWIKKELING CCS-TECHNOLOGIE

CO2-emissies verminderen

CCS is het proces waarbij koolstofdioxide uit verbranding van elektriciteitscentrales en andere industriële bronnen die anders in de atmosfeer zouden vrijkomen, wordt opgevangen, gecomprimeerd en geïnjecteerd in ondergrondse geologische formaties voor veilige, beveiligde en permanente opslag.

ExxonMobil werkt aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor het opvangen van CO2 met als doel de kosten te verlagen en de complexiteit van de operatie en de behoefte aan grote initiële kapitaalallocaties te verminderen. ExxonMobil en FuelCell Energy, Inc. hebben bijvoorbeeld samengewerkt om technologieën voor de opvang van CO2 te ontwikkelen met behulp van carbonaatbrandstofcellen. Deze nieuwe benaderingen kunnen goedkoper en gemakkelijker te gebruiken zijn dan bestaande technologieën, terwijl ze modulair kunnen worden ingezet met toepasbaarheid in meerdere industriële omgevingen.

ExxonMobil maakt bij de ontwikkeling van ondergrondse CO2-opslagcapaciteit gebruik van tientallen jaren ervaring met de exploratie, ontwikkeling en productie van koolwaterstofbronnen. Deze expertise is de sleutel tot het op een veilige manier permanent opslaan van CO2 diep onder de grond.

Hoogtepunten in onderzoek en ontwikkeling
Doorbraken zoals de inzet van carbonaatbrandstofcellen bij energiecentrales zijn essentieel voor het reduceren van emissies, terwijl tegelijkertijd de stroomopwekking wordt verhoogd en de kosten voor de consument worden beperkt.
Dr. Vijay Swarup

Vice-president voor onderzoek en ontwikkeling bij ExxonMobil

6,6 miljoen

ton koolstofdioxide werd in 2017 door ExxonMobil opgevangen voor opslag