Energie en milieu

Risicobeheer en veiligheid

ExxonMobil blijft standvastig in zijn streven naar uitmuntendheid in veiligheid, beveiliging, gezondheid en milieu (SSH&E), gezamenlijk aangeduid als operationele integriteit.

VEILIGHEID EN PARAATHEID

Bescherming van mens en milieu

Bij ExxonMobil zijn we toegewijd aan het beschermen van de veiligheid en gezondheid van onze werknemers, de personen die betrokken zijn bij onze operaties, onze klanten en het publiek. Wij geloven dat het antwoord ligt in drie compromisloze doelen: uitzonderlijke technologie, strenge normen en een doorlopend streven naar de beste veiligheidsprocedures.

Zoals bij alle industriële processen houdt energieontwikkeling risico's in. Effectieve paraatheid voor noodsituaties is afhankelijk van competente responsteams en zorgvuldige systemen. We houden bijvoorbeeld nauwlettend de stormactiviteit in de gaten die van invloed kan zijn op de gebieden waarin we opereren.

Lees het bericht van de voorzitter
Sinds de implementatie van OIMS is de hoeveelheid tijd die verloren gaat als gevolg van incidenten aanzienlijk verminderd en is het laagst in de branche. De risico's voor het milieu zijn gereduceerd, met een opmerkelijke daling van lekkages in zee en een voortdurende reductie van de uitstoot.
Darren W. Woods

Voorzitter en Chief Executive Officer