Onderzoek en innovatie

Geavanceerde biobrandstoffen

We werken samen met wetenschappers aan universiteiten, overheidslaboratoria en bedrijven om de wetenschap te ontwikkelen die nodig is om geavanceerde biobrandstoffen met milieuvoordelen te leveren.

INVESTEREN IN NIEUWE TECHNOLOGIEËN

Voldoen aan de vraag naar verhoogde energievoorziening

De wereldwijde vraag naar energie zal tot 2040 naar verwachting met ongeveer 25 procent groeien. Om het aanbod uit te breiden en tegelijkertijd de efficiëntie te verhogen en de uitstoot te beperken, is een geïntegreerde reeks oplossingen nodig.

Daarom financiert ExxonMobil een brede portfolio van onderzoeksprogramma's voor biobrandstoffen voor nieuwe energiebronnen. ExxonMobil is gefocust op geavanceerde biobrandstoffen die niet concurreren met voedsel- of watervoorraden. Voorbeelden zijn algen, maïsstengels, vingergras of methaan uitgestoten door microbiële activiteit op stortplaatsen. Naast vele andere voordelen kunnen algen worden gebruikt om biobrandstoffen te produceren die qua samenstelling vergelijkbaar zijn met de huidige transportbrandstoffen.

Hoogtepunten in onderzoek en ontwikkeling

~50%

minder broeikasgasemissies in vergelijking met brandstoffen op basis van aardolie

~ $ 250 miljoen

geïnvesteerd in onderzoek naar biobrandstoffen
We richten ons op

14.000 liter

brandstof per hectare per jaar, potentieel geproduceerd uit algen, vijf keer meer brandstof per hectare dan uit suikerriet of maïs
Nieuws

ExxonMobil en Renewable Energy Group werken samen met Clariant om onderzoek naar cellulosebiobrandstoffen te bevorderen

ExxonMobil en Renewable Energy Group (REG) hebben een gezamenlijke onderzoeksovereenkomst gesloten met Clariant om het potentiële gebruik van cellulosesuikers uit bronnen zoals landbouwafval en residuen te evalueren voor de productie van biobrandstof, die een rol kan spelen bij het reduceren van broeikasgasemissies.
Meer informatie