Energie en milieu

Milieu-initiatieven

Betrouwbare en betaalbare energie is essentieel voor menselijke vooruitgang. Net als alle industriële processen kent ook energieontwikkeling risico's. ExxonMobil maakt risico-afwegingen bij elke ontwikkelingsfase en we streven er voortdurend naar om de gevolgen op het milieu te beperken. Onze inspanningen worden geleid door strikte normen en goede praktijken die rekening houden met de behoeften van de gemeenschappen waar we actief zijn.
Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

De productieprocessen van de raffinaderijen en de chemische fabrieken gaan gepaard met de uitstoot van een aantal schadelijke stoffen.
Afval, bodem en overlast

Afval, bodem en overlast

Aan het verantwoord behandelen van afval besteedt ExxonMobil veel aandacht.