Betrokkenheid bij de gemeenschap

Vrijwilligerswerk

We waarderen het dat medewerkers vrijwilligerswerk doen bij sociaal maatschappelijke organisaties. Daarom kunnen organisaties waarvoor onze medewerkers zich vrijwillig inzetten, financiële steun krijgen. 

team

ExxonMobil Vrijwilligersfonds

Medewerkers die zich in hun vrije tijd belangeloos inzetten voor de samenleving kunnen een steunaanvraag indienen bij het ExxonMobil Vrijwilligersfonds voor de organisatie of het project waarin zij actief zijn. Het ExxonMobil Vrijwilligerersfonds is gericht op vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor onderwijs of wetenschap, het verbeteren van de leefomgeving, het ondersteunen van mensen met een handicap, ouderen en minderbedeelden, de bestrijding van discriminatie, de bescherming van mensenrechten en milieu, en het stimuleren van cultuur en jeugdactiviteiten.

Hope*A

Op initiatief van medewerkers van de polymerenfabrieken in Zwijndrecht en Meerhout werd enkele jaren geleden Hope*A opgericht: een initiatief waarbij projecten niet alleen op financiële steun, maar ook op hand- en spandiensten kunnen rekenen. De medewerkers selecteren op eigen initiatief organisaties die ze willen steunen en zoeken onder hun collega’s vrijwilligers voor activiteiten van deze organisaties.