De Europese concurrentiepositie staat onder druk

Ondanks de cruciale rol die de raffinaderijen en chemische fabrieken vervullen binnen de Europese economie, ziet de sector zich momenteel gesteld voor diverse uitdagingen die de Europese concurrentiepositie onder druk zetten.

De concurrentie vanuit andere werelddelen neemt toe; in Rusland, het Midden-Oosten en in opkomende markten als India en China verrijzen – met het oog op de sterk stijgende energievraag – steeds meer grote raffinagecomplexen. En in de VS heeft de schalierevolutie geleid tot lagere grondstoffen- en energieprijzen en tot verminderde import van Europese benzine.

Tegelijkertijd ziet Europa zich geconfronteerd met hogere energie- en loonkosten, overcapaciteit, en uiterst strenge wet- en regelgeving op het gebied van milieu (die ook tot hogere kosten leidt).

Bovendien implementeren afzonderlijke lidstaten de Europese wetgeving vaak nóg strenger. Daardoor verslechtert niet alleen de Europese competitiviteit ten opzichte van de rest van de wereld, maar ook de concurrentiepositie tussen de landen onderling.

Verwante inhoud