ExxonMobil gaat een proeffabriek bouwen met FuelCell Energy gebruikmakend van carbonaat-brandstofcel technologie

Esso Nederland BV gaat  een proeffabriek bouwen op haar Rotterdam Manufacturing Complex om een baanbrekende technologie te testen die de CO2-uitstoot van belangrijke industrieën aanzienlijk zou kunnen verminderen. De proeffabriek heeft tot doel gegevens te verkrijgen over de prestaties en bruikbaarheid van de carbonaat-brandstofcel (CFC)-technologie, die samen met FuelCell Energy ontwikkeld werd. Daarnaast beoogt de pilot mogelijke technische problemen aan te pakken die zich in een commerciële omgeving zouden kunnen voordoen en een beter inzicht te krijgen in de kosten van het installeren en exploiteren van een CFC-fabriek voor CO2-afvang. 

Esso’s geïntegreerde productielocatie in Rotterdam is de eerste plek ter wereld waar deze technologie getest wordt. In afwachting van een succesvolle demonstratie zou ExxonMobil deze technologie wereldwijd kunnen inzetten op haar andere productielocaties.  

Carbonaatbrandstofcellen hebben een uniek vermogen om CO2-emissies van industriële bronnen af te vangen voordat deze in de atmosfeer terechtkomen, terwijl ze ook waardevolle bijproducten maken. Deze functie verhoogt de algehele efficiëntie van het afvangproces en biedt extra waardestromen die de kosten van CO2-afvang en -opslag verlagen. 

CFC-technologie is daarnaast modulair, wat koolstofafvang potentieel breed toepasbaar maakt. Wanneer de CFC-technologie technisch gereed is voor implementatie op grotere schaal, zou deze economische oplossingen kunnen bieden voor klanten uit een breed scala van industrieën en het maatschappelijke doel dienen om te werken naar een net-zero toekomst.

“Het unieke voordeel van deze technologie is dat het niet alleen CO2 afvangt, maar ook koolstofarme energie, warmte en waterstof als bijproducten produceert,” zei Geoff Richardson, Senior Vice President of Commercial and Business Development van ExxonMobil Low Carbon Solutions. “We zijn enthousiast over de opportuniteit om deze innovatie op onze Rotterdamse vestiging te testen.” 

“FuelCell Energy en ExxonMobil geloven dat het afvangen van koolstof bij de bron een efficiënte manier is om de zware industrie koolstofvrij te maken”, zei Jason Few, President en Chief Executive Officer van FuelCell Energy.”Deze technologie kan tegelijkertijd koolstof afvangen en elektriciteit opwekken, wat het tot een game-changer in de industrie maakt.”

Het pilot-project wordt medegefinancierd door de Europese Unie onder het Emissions Trading System Innovation Fund en door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland met een subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). 

Gefinancierd door de Europese Unie. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Europese Unie of de European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gesteld.