Communicatie

Nieuws en media

Nieuws, persberichten, publicaties, sociale media en meer.

Laatste nieuws

De coronacrisis te lijf: Arnold Choi, vrijwilliger bij het Rode Kruis Arnold Choi is Energy Transition Advisor bij ExxonMobil in Rotterdam én vrijwilliger voor het Rode Kruis. In die hoedanigheid houdt hij zich nu druk bezig met de coronacrisis. Een interview. 

Nieuws en media Nieuws

Reactie ExxonMobil op beweringen rond Klimaatfonds: Vlaanderen compenseert sleutelsector terecht voor hogere klimaatkosten In krantenartikelen over het Klimaatfonds geeft Bond Beter Leefmilieu (BBL) de indruk dat de Vlaamse overheid onterecht compensatiemaatregelen zou toekennen aan bedrijven zoals ExxonMobil als tegemoetkoming voor de CO2-kosten in de energiefactuur. Deze bewering is onjuist en kort door de bocht.

Nieuws en media Nieuws

Brandweer en Civiele Bescherming oefenen inzet Superkanon samen met ExxonMobil Antwerpen, 7 november 2019 – Deze namiddag hebben Brandweer Zone Antwerpen en de Civiele Bescherming een spectaculaire oefening gehouden op de terreinen van ExxonMobil aan de Scheldelaan. Het petrochemische bedrijf simuleerde een zware brand aan een van de tanks in samenwerking met de hulpdiensten.  Daarbij werd het superkanon van de Civiele Bescherming ingezet. Een unieke kans om de mogelijkheden van de krachtige mobiele brandspuit in praktijk te testen en samenwerking op verschillende niveaus in praktijk te brengen.

Nieuws en media Nieuws

Esso en Vissers starten pilot met "Esso Diesel Blue", een nieuwe, koolstofarmere brandstof Sinds eind oktober is de kleur blauw prominent aanwezig op 22 Esso tankstations in het zuiden van Nederland, in het kader van een proef met "Esso Diesel Blue", een nieuw dieselproduct, op de Nederlandse markt.

Nieuws en media Nieuws

Publicaties

Publicaties raadplegen, aanvragen en downloaden.
Ontdek

Volg ons op Twitter

ExxonMobil Nederland - @ExxonMobil_NL

Bezoek de officiële Twitterpagina van ExxonMobil in Nederland. Nieuws, informatie en algemene updates.

ExxonMobil België - @ExxonMobil_BE

De officiële Twitterpagina van ExxonMobil in België. Nieuws, informatie en algemene updates.

Media

Persvragen kunt u bij voorkeur per e-mail indienen.

Voor dringende persvragen zijn wij bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.

Nederland: +31 76 529 1355
België en Luxemburg: +32 3 790 3772

Voor persvragen over ExxonMobil buiten de Benelux kunt u zich wenden tot de Corporate News Media desk.

Bedrijfsprofiel

ExxonMobil houdt zich bezig met de winning, verkoop en distributie van aardolie en aardgas, de raffinage en marketing van olieproducten en de productie en marketing van uit oliefracties gewonnen grondstoffen voor de chemische industrie.

In de Benelux heeft ExxonMobil twee raffinaderijen, zeven chemische fabrieken, een centrum voor research & development, een smeeroliemengfabriek en diverse kantoren.