ExxonMobil drukt startknop in van miljardeninstallatie

Delayed Coker Unit vormt nieuwe horizon in Antwerpse haven

Nieuws

ExxonMobil drukt startknop in van miljardeninstallatie

Op de raffinaderij van ExxonMobil aan de Polderdijkweg vinden geregeld noodoefeningen plaats die de verschillende noodsystemen testen. Voor deze simulatie van een zware brand op een van de olietanks werden alle registers open getrokken en kwam het superkanon van de Civiele Bescherming ter plaatse. Een vijftigtal mensen van de verschillende diensten kwamen ter plekke tijdens de oefening die in totaal vier uur in beslag nam. Het bluswater werd rechtstreeks opgepomt uit het dok, waarin het ook weer terecht kwam bij het blussen.

Het superkanon –uniek in België, kan 24.000 liter water of schuim per minuut spuiten om branden te blussen. Dat is nodig om specifieke branden in de chemische industrie te kunnen bestrijden. Het superkanon wordt enkel in uitzonderlijke situaties ingezet ter versterking van de brandweermiddelen. Eenheidsverantwoordelijke van de Civiele Bescherming Brasschaat Johan Boydens: “Het superkanon gebruiken we voor de bestrijding van grote industriële branden. In minder dan twee uur kan het superkanon even veel water spuiten als de inhoud van een olympisch zwembad. ”

Samenwerking met verschillende partners

Majoor Bert Brugghemans, zonecommandant van Brandweer Zone Antwerpen: “De brandweer zet zich dagelijks in voor de veiligheid van de belangrijkste petrochemische haven van Europa. Daarom is het van groot belang om samen met bedrijven als ExxonMobil te oefenen en onze inzet af te stemmen." Bob De Vos, hoofd van de bedrijfsbrandweer bij ExxonMobil, vult aan: “Door regelmatig incidenten te oefenen verbeteren we telkens onze effectiviteit bij het bestrijden. Een goede samenwerking met de hulpdiensten is daarin cruciaal. Oefeningen van deze grootte vragen een grondige voorbereiding en engagement van alle partners. We appreciëren dan ook de inspanningen van de brandweer en de Civiele Bescherming om deze oefening mogelijk te maken.”

ExxonMobil wil de veiligheidsrisico’s van een petrochemische site ten alle tijden kunnen beheren. Woordvoerster Eline Joukes: “Veiligheid is onze allereerste prioriteit zodat iedereen die op de site werkt iedere dag gezond en wel naar huis kan gaan. Daarom zijn oefeningen als deze nodig want op die manier trainen we niet enkel op het beantwoorden van de noodsituatie maar ook op de samenwerking met de betrokken hulpdiensten.

Strategische positie van Antwerpen verder versterkt

Jan Michielsen, CEO van ExxonMobil Benelux, benadrukte het belang van de nieuwe fabriek voor de strategische positie van de Antwerpse raffinaderij en haar vermogen om te concurreren in een uitdagende omgeving voor Europese raffinaderijen. “Deze investering van een miljard euro bewijst dat ExxonMobil in Antwerpen een belangrijke rol blijft spelen. Met deze nieuwe fabriek komen we tegemoet aan de vraag naar laagzwavelige transportbrandstoffen en creëren we nieuwe hoogwaardige jobs. Samen met de eerdere investeringen maakt het van de Antwerpse raffinaderij een van de modernste en efficiëntste in de wereld.”

 

Schonere transportbrandstoffen halen nieuwe 2020 normen 

Door haar omvangrijke gestalte en de impact van de fabriek op het productieproces van schonere transportbrandstoffen, geeft de DCU vorm aan een nieuwe horizon in de Antwerpse haven. De DCU zet zware hoogzwavelige olieproducten om in schonere transportbrandstoffen, zoals diesel en gasolie voor de scheepvaart. Dave Brownell, Senior Vice President van ExxonMobil Fuels & Lubricants: “Met de Delayed Coker Unit halen we de strengere 2020 normen die de Internationale Maritieme Organisatie oplegt voor de uitstoot van zwavel en komen we tegemoet aan de stijgende vraag aan schonere transportbrandstoffen. Bovendien zal ook de zwaveluitstoot van de raffinaderij zelf met 75% afnemen.”