Reactie ExxonMobil op beweringen rond Klimaatfonds: Vlaanderen compenseert sleutelsector terecht voor hogere klimaatkosten

In het krantenartikel over het klimaatfonds geeft Bond Beter Leefmilieu (BBL) de indruk dat de Vlaamse overheid onterecht compensatiemaatregelen zou toekennen aan bedrijven zoals ExxonMobil als tegemoetkoming voor de CO2-kosten in de energiefactuur. Deze bewering is onjuist en kort door de bocht.

Reactie ExxonMobil op beweringen rond Klimaatfonds: Vlaanderen compenseert sleutelsector terecht voor hogere klimaatkosten

Vele tientallen bedrijven in de chemie-, staal- en andere sectoren in Vlaanderen ontvangen steun uit het Vlaams Klimaatfonds. Deze steun, die ook in andere Europese landen bestaat, vloeit voort uit EU afspraken om grote energieverbruikers te compenseren voor het nadeel dat zij ondervinden van de doorbelasting van CO2 kosten in electriciteitsprijzen. Daardoor kunnen efficiente Europese bedrijven blijven concurreren met bedrijven buiten Europa die geen hogere kosten door klimaatbeleid ervaren. Het is een logische keuze om het concurrentievermogen van een sleutelsector van de Vlaamse economie te beschermen en tegelijkertijd CO2 emissies op een kosten-efficiente manier te reduceren.

Ook ExxonMobil ontvangt steun uit dit fonds voor twee chemiefabrieken in de provincie Antwerpen. De compensatie die ExxonMobil ontvangt is niet hoger dan wat andere Vlaamse bedrijven ontvangen en volledig in lijn met EU regels. Andere Europese landen gebruiken dezelfde methodiek.

ExxonMobil investeert al jaren in onze fabrieken om emissies te reduceren en energie efficiëntie steeds verder te verbeteren. Zo behoort de ExxonMobil raffinaderij in Antwerpen, die overigens geen steun uit het Klimaatfonds ontvangt, tot de meest efficiente fabrieken in Europa. Daarnaast is ExxonMobil koploper in het onderzoek rond CO2 –afvang en -opslag, een technologie die o.a. door het Internationaal Energieagentschap en het Intergovernmental Panel on Climate Change belangrijk wordt geacht om de risico’s van klimaatverandering aan te pakken. We verwelkomen daarom het CCS-initiatief van de Port of Antwerp.