CCS helpt klimaatdoelstellingen te halen

De groeiende bevolking en de stijgende levensstandaard in veel delen van de wereld betekent dat er meer vraag zal zijn naar huizen, transport, elektriciteit, consumptiegoederen en brandstof. De uitdaging is om betrouwbare en betaalbare energie te leveren, en tegelijkertijd de milieueffecten, waaronder de risico's van klimaatverandering, te beperken.

We staan wereldwijd dus voor een dubbele uitdaging. In beide aspecten hiervan speelt ExxonMobil, met onze technologische kennis en ervaring, een belangrijke rol. We zijn bijzonder gemotiveerd om bij te dragen aan het vinden van nieuwe oplossingen voor deze uitdagingen.

Zo werken we onder andere aan efficiëntere manieren voor CO2-afvang en -opslag (carbon capture and storage, CCS). Het afvangen en opslaan of hergebruiken van CO kan de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verminderen. Volgens deskundigen, waaronder het Internationaal Energieagentschap (IEA), kunnen de klimaatdoelstellingen, inclusief die in het Akkoord van Parijs, niet verwezenlijkt worden zonder gebruik te maken van CCS.

Nederland

Nederland wil dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 49% zijn teruggedrongen en in 2050 met 95% ten opzichte van 1990. CCS is een belangrijk onderdeel in het behalen van deze doelen. ExxonMobil heeft met Porthos een overeenkomst gesloten om de komende driekwart jaar aan de voorbereiding van afvang, transport en opslag van CO2 te werken. Porthos is een project van Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN waarbij CO2 van de industrie uit de Rotterdamse haven wordt verzameld en opgeslagen in gasvelden diep onder de Noordzeebodem.

Jarenlange ervaring

ExxonMobil heeft jarenlange ervaring met zowel afvang als opslag van CO2. Feitelijk waren we op beide gebieden een van de eerste pioniers. We gebruiken onze expertise in verschillende nieuwe (onderzoeks)projecten met partners uit de academische wereld en de private sector. Samen werken we aan het ontwikkelen van nieuwe manieren om CO2 af te vangen van fabrieken en gascentrales, evenals direct uit de atmosfeer. Ons doel is om de kosten, complexiteit en het benodigd startkapitiaal te verminderen, zodat CCS-technologie op grotere schaal kan worden toegepast om de industriële CO2-uitstoot te helpen terugdringen.

Nieuwe technologieën

Een veelbelovende benadering waarop we focussen met FuelCell Energy, Inc. is een nieuwe technologie die gebruik maakt van brandstofcellen om CO2 af te vangen uit grootschalige fabriekscomplexen en gascentrales. In plaats van energie te gebruiken om CO2 af te vangen genereren brandstofcellen juist meer energie, waardoor het proces energie-efficiënter wordt en de CO2-uitstoot lager. We onderzoeken opties om een pilot test uit te voeren van deze technologie op een van onze operationele locaties.

Met Global Thermostat werken we aan het ontwikkelen van innovatieve technologie die CO2 als het ware opzuigt uit rookgassen van fabrieken en uit de atmosfeer.

In augustus 2019 sloten ExxonMobil en Mosaic Materials een overeenkomst voor onderzoek naar het versnellen van een technologie waarbij bepaalde pellets (korrels) CO2 kunnen opnemen voordat het in de atmosfeer terecht komt.